ID članka : 00284971 / Poslednja izmena : 15.11.2022.Odštampaj

Obaveštenje o prestanku podrške za proizvode koji koriste operativni sistem Windows 8.1

    Kompanija Microsoft Corporation objavila je da prestaje sa pružanjem podrške za operativni sistem Windows 8.1 10. januara 2023. godine, od kada kompanija Microsoft više neće pružati bezbednosna ažuriranja, ispravke i tehničku podršku.

    U skladu s tim, kompanija Sony više neće moći da pruža pomoć u vezi sa novim tehničkim problemima, problemima s kvalitetom i bezbednosnim problemima za proizvode koji su povezani sa operativnim sistemom Windows 8.1 i nećemo moći da pružamo bezbednosna ažuriranja ili da implementiramo izmene i provere na našim proizvodima koji rade sa operativnim sistemom Windows 8.1. Stoga imajte u vidu da ti proizvodi možda neće raditi ispravno i bezbedno ako nastavite da ih koristite sa operativnim sistemom Windows 8.1.

    Određeni proizvodi su kompatibilni sa novijim verzijama operativnog sistema Windows. Pogledajte stranice za podršku za određeni model da biste pronašli informacije o kompatibilnosti i ažuriranjima operativnog sistema Windows.

    Napomena: Kompanija Sony više neće moći da pruža pomoć u vezi sa tehničkim problemima, problemima s kvalitetom i bezbednosnim problemima koji su povezani sa starijim verzijama operativnih sistema Windows, kao što je Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, itd., za koje je kompanija Microsoft već otkazala podršku.