ID članka : 00252526 / Poslednja izmena : 23.12.2021.Odštampaj

Sound Organizer verzija 1.6.03

  Proverite glavne promene navedene u nastavku pre nego što pokrenete ažuriranje.


  Glavne napomene

  VAŽNO: Imajte u vidu da kada instalirate ažuriranje, ne možete da se vratite na prethodnu verziju.

  • Internet veza i IP adresa

   Korisnički podaci, poput IP adrese ili detalja o uređaju, koriste se kada je proizvod povezan na internet radi ažuriranja softvera ili korišćenja usluga trećih strana.
   U slučaju ažuriranja softvera, ovi korisnički podaci mogu da budu poslati našem serveru za ažuriranje kako bi vašem uređaju isporučio ispravno ažuriranje softvera.
   Ako ne želite da pružate takve korisničke podatke, nemojte da uključujete funkciju za bežični internet niti da umećete kabl za povezivanje sa internetom.

  Kada prihvatite napomene navedene iznad, moći ćete da preuzmete sistemski softver (firmver) za Sound Organizer verziju 1.6.03.