ID članka : 00249373 / Poslednja izmena : 14.04.2021.

Soundbar: Gde se nalaze naziv modela i serijski broj?

    Naziv modela i serijski broj se nalaze na nalepnici sa donje strane sistema Soundbar.

    Soundbar model name serial number

    1. Naziv modela
    2. Serijski broj