ID članka : 00249125 / Poslednja izmena : 09.10.2020.

Firmversko rešenje: kako se rešava problem iz poruke o grešci [Network not connected] (Nije uspostavljena veza sa mrežom) – ažurirano 7. oktobra 2020.

  Firmversko rešenje v6.6575 je dostupno

  Sony vas sa zadovoljstvom obaveštava da najnoviji paket firmvera v6.6575 rešava problem opisan u nastavku.

  Preporučeni način za dobijanje ovog ažuriranja je da UKLJUČITE na televizoru postavku automatskog preuzimanja softvera.
  Ažuriranje će biti dostupno na svim televizorima koji zadovoljavaju kriterijume tokom narednih nedelja. 

  Takođe, možete da preuzmete firmver i ažurirate televizor pomoću USB memorijskog uređaja.

  Sony uvek uzima u obzir povratne informacije korisnika, nastoji da uvede inovacije i poboljša celokupan kvalitet proizvoda.
   


  Prikazana je poruka o grešci na mreži ili pogrešno vreme

  Ako se prikazuje poruka [network not connected] (nije uspostavljena veza sa mrežom) sa jednim ili više sledećih simptoma nakon što ste nedavno ažurirali televizor:

  • Primećujete da je vreme prikazano na POČETNOM ekranu pogrešno.
  • Neke aplikacije možda ne rade, a druge rade sasvim normalno.
  • Status mreže je „Connected, No Internet“ (Povezano, nema interneta). 

  U tom slučaju, unutrašnji sat televizora možda nije sinhronizovan sa satom na internetu nakon ažuriranja softvera zbog čega se javlja ova greška na mreži.
  Ovaj problem možete rešiti tako što ćete promeniti postavku sata na opciju „Network Time“ (Mrežno vreme)
   

  Kako se sat podešava na mrežno vreme

  Idite na [Settings] (Postavke) postavke zupčanika → listajte nadole do opcije [System Preferences] (Željene postavke sistema) → izaberite [Date & time] (Datum i vreme) → izaberite [Use Network Time] (Koristi mrežno vreme) 

  Odnosno, ako imate instalirane kanale sa emitovanim sadržajem, gledajte neki TV kanal najmanje 30 sekundi, pa se vratite na POČETNI ekran da biste videli da li je prikazano vreme tačno.

   

  Ako se ništa ne promeni nakon primene ovog rešenja, obratite nam se (UK) (Republika Irska).