ID članka : 00229020 / Poslednja izmena : 27.06.2019.Odštampaj

Program bezbednosnog ažuriranja za VAIO Update – 20. jun 2019.

  Poštovani klijenti kompanije Sony,

  Kompanija Sony je nedavno identifikovala potencijalnu slabost u programu „Sony VAIO Update“ na računarima Sony® VAIO®. 
  Objavljeno je bezbednosno ažuriranje za ovaj problem, pa preporučujemo da ga svi korisnici odmah primene.
   

  Računari na koje ovo utiče

  Računari Sony VAIO sa instaliranim programom VAIO Update verzija 7.3.0.03150 ili starijom.
  Napomena: Potencijalna ranjivost postoji bilo da je program VAIO Update bio unapred instaliran ili je instaliran naknadnim ažuriranjem.
   

  Potencijalna ranjivost

  Ranjivost bi mogla da omogući trećem licu da pokrene nasumični kôd na računaru na koji se ovo odnosi.


  Rešenje

  Odmah instalirajte „VAIO ažuriranje 7.4.0.15200 ili novije“ pomoću programa VAIO Update. 
  Napomena: Ako računar koristi podrazumevane postavke pograma VAIO Update, ažuriranje „VAIO ažuriranje 7.4.0.15200 ili novije“ će već biti instalirano. 


  Kako da proverite verziju programa VAIO Update.

  1. Otvorite Windows Explorer.
  2. Dođite do direktorijuma Local Disk (Lokalni disk) (C:)\Program Files (Programske datoteke)\Sony\VAIO Update.
   ili
   Dođite do direktorijuma Local Disk (Lokalni disk) (C:)\Program Files (Programske datoteke)\Sony\VAIO Update 5.
  3. Dvaput kliknite na datoteku Version.txt.