ID članka : 00227041 / Poslednja izmena : 27.06.2019.Odštampaj

Za korisnike koji ažuriraju fotoaparat ILCE-9 verzije firmvera 4.10 ili starije

  Ovo veliko ažuriranje softvera se proširuje na već istaknute performanse autofokusa modela i dodaje mnoštvo novih funkcija koje dalje podržavaju snimanje, prikazivanje i prilagođavanje fotoaparata.

  VAŽNO: Pogledajte sledeće pogodnosti i promene pre nego što obavite ovo ažuriranje.


   Glavne napomene

  VAŽNO: Imajte u vidu da kada instalirate ažuriranje, ne možete da se vratite na prethodnu verziju.

  • Pokretanje postavki fotoaparata

   Sve vrednosti postavki fotoaparata su pokrenute zbog ažuriranja koje dodaje funkcije i unosi bitne promene u specifikacije. Čak i ako su postavke fotoaparata za sistemski softver fotoaparata (firmver) ver.4.10 ili stariji registrovane na memorijsku karticu koristeći postavku Memory (Camera Settings1 / Camera Settings2) (Memorija (Postavke fotoaparata1 / Postavke fotoaparata2)), ove postavke nije moguće vratiti na fotoaparat koristeći sistemski softver (firmver) ver.5.00 ili noviji. Preporučujemo da pre nego što pokrenete ažuriranje zapišete postavke fotoaparata koje često koristite i druge važne informacije.
  • Promene konfiguracije za MENU

   Funkcije fotoaparata su dodate i izbrisane, tako da je konfiguracija stavki postavki koje se prikazuju kada pritisnete na dugme MENU promenjena u skladu sa tim. Preporučujemo da pre fotografisanja proverite konfiguraciju za MENU.
   Da biste pogledali detalje stavke postavke, kliknite ovde.
  • Dodate funkcije i promene specifikacija

   Dodate su funkcije optimizovane za okruženje fotografisanja. U skladu sa tim, imena funkcija i metodi rada su promenjeni. Pored toga, neke funkcije su izbrisane. Pre nego što instalirate ažuriranje, obavezno pogledajte detalje sadržaja promena.
   Da biste pogledali detalje promena funkcija koje ovo ažuriranje uvodi, kliknite ovde.