ID članka : 00226543 / Poslednja izmena : 10.04.2019.

Ažuriranje firmvera za Android televizore 2015–2016 kompanije Sony (serija X94C, X93C, X91C, X90C, X85C, S85C, X80C, S80C, W85C, W80C, W75C, X830C, XD94, XD93, XD85 i SD85) – počinje 10. aprila 2019.

Proizvodi na koje se ovo odnosi i kategorije ovog članka

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da će nova ažuriranja firmvera (5.433.01) biti poslata direktno na vaš televizor 10. aprila 2019. i da će se postepeno preneti na sve televizore sa internet vezom tokom narednih nedelja.

Ovaj novi firmver dodatno unapređuje performanse televizora sledećim nadogradnjama:

  • Pruža najnovija bezbednosna ažuriranja za Android
  • Poboljšava korisnički doživljaj (UX) postavke „Enhanced format - HDMI signal format“ (Poboljšan format – HDMI format signala)

NAPOMENA: Za punu listu funkcija i pogodnosti i za preuzimanje firmvera, posetite odgovarajuću stranicu proizvoda za vaš TV.

Najlakši način da primite ovo ažuriranje je da proverite da li je postavka Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) na vašem televizoru podešena na ON (Uključeno). Vaš televizor bi zatim trebalo da automatski primi ažuriranje u narednim nedeljama.

U suprotnom, možete da preuzmete ažuriranje s evropskog portala za podršku i da ažurirate televizor pomoću USB memorijskog uređaja.

Sony uvek uzima u razmatranje povratne informacije korisnika, težeći ka inovacijama i poboljšanju ukupnog kvaliteta proizvoda.

[Applicable TV model series]

  • Android televizori kompanije Sony ih 2015: Serija W85C, W80C i W75C (preuzmite sada)
  • Android televizori kompanije Sony ih 2015–2016: Serija X94C, X93C, X91C, X90C, X85C, S85C, X80C, S80C, X830C, XD94, XD93, XD85 i SD85 (preuzmite sada)

 
Niste sigurni kojoj seriji televizora pripada vaš model? Evo primera:

  • KDL-43W809C
  • KD-55SD8505
  • KD-55XD8599