ID članka : 00226250 / Poslednja izmena : 27.06.2019.

Ažuriranje firmvera za Android televizore kompanije Sony iz 2018. (serija AF9 i ZF9) – počinje 27. marta 2019.

  Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da će novo ažuriranje firmvera (6.0744) biti poslato direktno na vaš televizor 27. marta 2019. i da će se postepeno preneti na sve televizore sa internetskom vezom tokom sledećih nedelja.

  Ovaj novi firmver dodatno unapređuje performanse televizora sledećim nadogradnjama:

  • Sada možete da instalirate aplikaciju Kodi i uživate u njoj
  • YouTube HDR sadržaj se sada automatski detektuje i prikazuje u HDR formatu

  NAPOMENA: Za punu listu funkcija i pogodnosti i za preuzimanje firmvera, posetite odgovarajuću stranicu proizvoda za vaš TV.

  Najlakši način da primite ovo ažuriranje je da proverite da li je postavka Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) na vašem televizoru podešena na ON (Uključeno). Vaš televizor bi zatim trebalo da automatski primi ažuriranje u narednim nedeljama.

  U suprotnom, možete da preuzmete ažuriranje s evropskog portala za podršku i da ažurirate televizor pomoću USB memorijskog uređaja.

  Sony uvek uzima u razmatranje povratne informacije korisnika, težeći ka inovacijama i poboljšanju ukupnog kvaliteta proizvoda.

  [Applicable TV model series]

  • Sony Android televizori iz 2018. godine: serije ZF9 i AF9 (preuzmite sada)


  Niste sigurni kojoj seriji televizora pripada vaš model? Evo primera:

  • KD-55AF9 
  • KD-65AF9
  • KD-75ZF9