ID članka : 00224161 / Poslednja izmena : 20.02.2019.

Ažuriranje firmvera za Android televizore 2015–2016 kompanije Sony (serija X94C, X93C, X91C, X90C, X85C, S85C, X80C, S80C, W85C, W80C, W75C, X830C, XD94, XD93, XD85 i SD85) – počinje 20. februara 2019.

Proizvodi na koje se ovo odnosi i kategorije ovog članka

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da će novo ažuriranje firmvera (5.417) biti poslato direktno na vaš televizor 20. februara 2019. i da će se postepeno preneti na sve televizore sa internetskom vezom tokom sledećih meseci.

Ovaj novi firmver dodatno unapređuje performanse televizora sledećim nadogradnjama:

  • Poboljšava kompatibilnost sa aplikacijom Upravljanje kućnim bioskopom 
  • Poboljšava kvalitet slike kada se koriste HDMI ulazi
  • Poboljšava kvalitet slike prilikom gledanja HDR sadržaja za određene modele

NAPOMENA: Za punu listu funkcija i pogodnosti i za preuzimanje firmvera, posetite odgovarajuću stranicu proizvoda za vaš TV.

Najlakši način da primite ovo ažuriranje je da proverite da li je postavka Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) na vašem televizoru podešena na ON (Uključeno). Vaš televizor bi zatim trebalo da automatski primi ažuriranje u narednim nedeljama.

U suprotnom, možete da preuzmete ažuriranje s evropskog portala za podršku i da ažurirate televizor pomoću USB memorijskog uređaja.

Sony uvek uzima u razmatranje povratne informacije korisnika, težeći ka inovacijama i poboljšanju ukupnog kvaliteta proizvoda.


[Applicable TV model series]

  • Android televizori kompanije Sony ih 2015: Serija X94C, X93C, X91C, X90C, X85C, S85C, X80C, S80C, W85C, W80C, W75C i X830C (preuzmite sada)
  • Android televizori kompanije Sony ih 2016: Serija XD94, XD93, XD85 i SD85 (preuzmite sada)
     

Niste sigurni kojoj seriji televizora pripada vaš model? Evo primera:

  • KDL-43W809C
  • KD-55SD8505
  • KD-55XD8599