ID članka : 00223473 / Poslednja izmena : 23.01.2020.

[Rešeno] Problemi sa zvukom ARC (Audio Return Channel) sistema kućnog bioskopa na Android televizorima kompanije Sony (modeli 2016–2018.) nakon ažuriranja na Android™ 8.0 Oreo™

  Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je ovaj problem sada rešen. Ako imate instaliranu verziju firmvera v6.5830 (Android 8.0 Oreo), preuzmite najnoviji firmver za svoj TV:

  Ako prvi put nadograđujete na Oreo, najnovija verzija firmvera će vam pružiti mnoštvo pogodnosti. Za punu listu funkcija i pogodnosti i za preuzimanje firmvera, posetite odgovarajuću stranicu proizvoda za vaš TV.

  Zahvaljujemo vam se na razumevanju i izvinjavamo se za sve neprijatnosti koje smo izazvali.

   


  Problemi sa zvukom povratnog kanala za zvuk (ARC) sistema kućnog bioskopa na Android televizorima (modeli 2016–2018) kompanije Sony nakon Android™ 8.0 Oreo™ ažuriranja

  Svesni smo da možda imate problema sa zvukom – putem ARC ulaza povezanog na traku sa zvučnicima, A/V risivera ili sistema kućnog bioskopa – kada TV uključujete iz režima mirovanja.

  Naši inženjeri istražuju izvorni uzrok problema. Da biste bili informisani, redovno posećujte ili obeležite ovu stranicu.

  U međuvremenu, pokušajte sledeća zaobilazna rešenja numeričkim redom. Ako ovi simptomi potraju, preporučujemo da pokušate sledeće zaobilazno rešenje na listi.

  NAPOMENA: Pre nego što počnete slediti zaobilazna rešenja u nastavku, podesite prioritet audio-sistema na „uključeno“. 
  [HOME] > [Settings] > [Sound] > [Audio system prioritisation] (Početni ekran > Postavke > Zvuk > Prioritet audio-sistema) 

  Zaobilazno rešenje 1: 

  • Isključite audio-uređaj pomoću daljinskog upravljača za zvuk 
  • Isključite TV pomoću daljinskog upravljača za TV
  • Uključite TV pomoću daljinskog upravljača za TV

  NAPOMENA: Audio-uređaj će se automatski uključiti putem funkcije BRAVIA Sync (HDMI CEC)

  Zaobilazno rešenje 2:

  • Promenite postavke zvučnika tako što ćete ići na [HOME] > [Settings] > [Sound] > [Speakers] > [TV speakers] (Početna stranica > Postavke > Zvuk > Zvučnici > TV zvučnici)
  • Isključite TV pomoću daljinskog upravljača za TV
  • Uključite TV pomoću daljinskog upravljača za TV

  NAPOMENA: Postavke zvučnika će se automatski prebaciti na [Audio system] (Audio-sistem) putem funkcije BRAVIA Sync (HDMI CEC).

  Zaobilazno rešenje 3:

  • Podesite opciju kontrole funkcije BRAVIA Sync na „uključeno“ tako što ćete ići na [HOME] > [Settings] > [External inputs] > [BRAVIA Sync settings] > [BRAVIA Sync control] (Početna stranica > Postavke > Spoljni ulazi > Postavke funkcije BRAVIA Sync > Kontrole funkcije BRAVIA Sync) 
  • Izaberite [Yes] (Da) kada se prikaže [Remove recognized devices from the list] (Uklonite prepoznate uređaje sa liste)
   NAPOMENA: Kontrola funkcije BRAVIA Sync će biti isključena.
  • Izaberite kontrolu funkcije BRAVIA Sync ponovo da biste je uključili
   NAPOMENA: Postavke zvučnika će se prebaciti na [Audio system] (Audio-sistem) automatski.

  Zaobilazno rešenje 4:

  • Resetujte TV
   1. Isključite TV.
   2. Isključite kabl za napajanje televizora (kabl električne mreže) iz električne utičnice.
   3. Ostavite televizor bez napajanja 2 minuta.
   4. Uključite kabl za napajanje (kabl električne rmeže) natrag u električnu utičnicu.

  Zahvaljujemo vam se na razumevanju i izvinjavamo se za sve neprijatnosti koje smo izazvali.