ID članka : 00223350 / Poslednja izmena : 27.06.2019.Odštampaj

Ukidanje funkcije Map View u softveru PlayMemories Home (za Windows) i funkcije prikaza mape u softveru GPS Image Tracker – 14. februar 2019.

  Usled promene specifikacije u aplikaciji Google Maps, Sony nažalost više neće moći da podržava funkciju Map View u softveru PlayMemories Home (za Windows) i funkciju prikaza mape u softveru GPS Image Tracker.

  Imajte u vidu da GPS funkcija fotoaparata nije izmenjena. GPS informacije za fotografije možete pronaći u svojstvima datoteke ili uz pomoć softvera trećih strana.

  Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo vam na razmevanju.

  Napomene:

  • Funkcije nije moguće koristiti čak i ako se prikazuju kao dostupne u promotivnom katalogu, na pakovanju proizvoda ili u dokumentu.
  • Google Maps je zaštićeni znak kompanije Google LLC.
  • Ako imate pitanja o promeni specifikacije u aplikaciji Google Maps, obratite se kompaniji Google LLC.