ID članka : 00206905 / Poslednja izmena : 30.01.2019.

Ažuriranje za Android™ 8.0 Oreo™ za Android televizore kompanije Sony 2016–2018 (serija XD70, XD75, XD80, SD80, XD83, ZD9, XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94, A1, XF75, XF80, XF83, XF85, XF87, XF90 i AF8) – počinje 30. januara 2019.

Proizvodi na koje se ovo odnosi i kategorije ovog članka

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da će nova ažuriranja firmvera (v6.5830), Android™ 8.0 Oreo™, biti poslata direktno na vaš televizor 30. januara 2019. i da se planira postepeno odvijanje ovog ažuriranja.

Ovaj firmver donosi nove funkcije, koje dodatno unapređuju performanse televizora, i ažurira stare funkcije:

 • Novi meni na glavnom ekranu
 • Google Tours (uputstvo)
 • Obaveštenja o ažuriranju softvera u meniju početnog ekrana
 • Novi raspored na tastaturi i funkcionalnost
 • Redizajnirana traka sa sadržajima ili traka menija televizora
 • Prečica za pristupačnost (prekidač On/Off (Uključeno/isključeno))
 • Poboljšan korisnički doživljaj za aplikacije za video zapise, muziku i fotografije
 • Proširenje podržanih formata za USB ili kućne mreže*

NAPOMENA: Za punu listu funkcija i pogodnosti i za preuzimanje firmvera, posetite odgovarajuću stranicu proizvoda za vaš TV.

Najlakši način da primite ovo ažuriranje je da proverite da li je postavka Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) na vašem televizoru podešena na ON (Uključeno). Vaš televizor bi zatim trebalo da automatski primi ažuriranje u narednim nedeljama.

U suprotnom, možete da preuzmete firmver s evropskog portala za podršku i da ažurirate televizor pomoću USB memorijskog uređaja.
Sony uvek uzima u obzir povratne informacije korisnika, stremeći inovaciji i sveukupnom kvalitetu proizvoda.


[Applicable TV model series]


Niste sigurni kojoj seriji televizora pripada vaš model? Evo primera:

 • KD-65ZD9
 • KD-75XE9405
 • KD-43XF8096


*Podrška za reprodukciju zavisi od specifikacija servera kućne mreže.