ID članka : 00206905 / Poslednja izmena : 23.01.2020.

Ažuriranje firmvera za Android televizore kompanije Sony 2016–2019 – počev od 27. novembra 2019.

  Serije modela televizora na koje se ažuriranje odnosi 

  Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će novo ažuriranje firmvera (v6.6545) biti dostupno za preuzimanje na Veb lokaciji za podršku od 27. novembra 2019. godine. Postepeno će biti ponuđene ispravke za sve 
  televizore koji se povezuju na internet. Datum dobijanja automatskog ažuriranja zavisi od vašeg modela i zemlje – možete je očekivati u roku od nekoliko sedmica do par meseci. 

  Ovo ažuriranje je dodatna nadogradnja za Android™ 8.0 Oreo™ koja poboljšava performanse televizora i standarde kompatibilnosti, a ujedno poboljšava i postojeće funkcije:

  • Poboljšanje mrežne veze sa određenim ruterima
  • Poboljšanje stabilnosti i performansi celokupnog korisničkog interfejsa
  • Poboljšanje kompatibilnosti sa određenim CAM modulima i rešavanje problema sa čuvanjem kanala (samo za Rusiju)

  NAPOMENA: Da biste videli kompletnu listu funkcija i prednosti, odnosno da biste ručno preuzeli ovo ažuriranje, otvorite stranicu za vaš model televizora ili izaberite neku od veza u odeljku „Serije modela televizora na koje se ažuriranje odnosi“. 

  Najlakši način da primite ovo ažuriranje je da proverite da li je postavka Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) na vašem televizoru podešena na ON (Uključeno). Vaš televizor bi zatim trebalo da automatski primi ažuriranje u narednim sedmicama ili mesecima.

  U suprotnom, možete da preuzmete ažuriranje s evropskog portala za podršku i da ažurirate televizor pomoću USB memorijskog uređaja.

  Sony uvek uzima u razmatranje povratne informacije korisnika, težeći ka inovacijama i poboljšanju ukupnog kvaliteta proizvoda.

  [primenljivi TV modeli]


  Niste sigurni kojoj seriji pripada vaš model televizora? Evo primera:

  • KD-65ZD9
  • KD-75XE9405
  • KD-43XF8096

   


  Nastavljeno ažuriranje na Android™ 8.0 Oreo™ – 22. мај 2019.

  Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je automatsko ažuriranje na Android™ 8.0 Oreo™ nastavljeno i da će se odvijati na odgovarajućim televizorima tokom narednih nedelja.

  Za korisnike koji su već preuzeli firmver v6.5830 (Android 8.0 Oreo), ovaj firmver će pružiti dodatna poboljšanja dok rešava probleme detaljno opisane u našoj prethodnoj objavi:

  • Poboljšava korisničko iskustvo za memorisane liste kanala
  • Rešava probleme sa zvukom – putem ARC porta povezanog sa trakom sa zvučnicima, A/V risiverom ili sistemom kućnog bioskopa – prilikom uključivanja televizora iz režima mirovanja
  • Rešava probleme sa zvukom prilikom reprodukcije određenih formata datoteka koristeći internu aplikaciju video plejera
  • Vraća pretraživanje programskog vodiča prema funkciji naslova

  Za korisnike koji će prvi put nadograđivati na Oreo, ovaj firmver će pružiti sve pogodnosti istaknute iznad, uz poboljšanja iz prethodnog, originalnog Oreo paketa. 

  Neka poboljšanja uključuju sledeće istaknute stavke:

  • Novi meni glavnog ekrana
  • Google Tours (uputstva)
  • Obaveštenja o ažuriranju softvera na meniju glavnog ekrana
  • Novi izgled tastature i nove funkcije
  • Redizajnirana traka sadržaja ili traka menija televizora
  • Prečica za pristupačnost (prekidač On/Off (Uključeno/isključeno))
  • Poboljšani korisnički doživljaj za aplikacije za video zapis, muziku i fotografije
  • Proširivanje na podržane formate za USB ili kućne mreže*

  NAPOMENA: Za kompletnu listu funkcija i pogodnosti idite na stranicu proizvoda za televizor.

  Najlakši način da primite ovo ažuriranje je da proverite da li je postavka Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) na vašem televizoru podešena na ON (Uključeno). Vaš televizor bi zatim trebalo da automatski primi ažuriranje u narednim nedeljama.

  U suprotnom, možete da preuzmete firmver sa stranice proizvoda za vaš TV model na evropskom portalu za podršku i da ažurirate televizor pomoću USB memorijskog uređaja.

  Sony uvek uzima u razmatranje povratne informacije korisnika, težeći ka inovacijama i poboljšanju ukupnog kvaliteta proizvoda.

  Zahvaljujemo vam se na strpljenju i nadamo se da ćete uživati u verziji Android™ 8.0 Oreo™

  [primenljivi TV modeli]


  Niste sigurni kojoj seriji pripada vaš model televizora? Evo primera:

  • KD-65ZD9
  • KD-75XE9405
  • KD-43XF8096


  *Podrška za reprodukciju zavisi od specifikacija servera kućne mreže.

   


  Automatsko ažuriranje Android™ 8.0 Oreo™ privremeno obustavljeno – 14. februar 2019.

  Prilikom objavljivanja ažuriranja softvera, kompanija Sony uvek budno motri na odvijanje prenošenja da bi obezbedila korisnicima glatko i zadovoljavajuće iskustvo. 

  Otkrili smo da najnovije ažuriranje Android 8.0 Oreo može povremeno da prouzrokuje simptom bez zvuka na određenim trakama sa zvučnicima, A/V risiverima ili sistemima kućnog bioskopa ako je TV u režimu mirovanja predugo. Na žalost, zbog ovog potencijalnog problema sa povezivanjem, koje smatramo kao neugodnost za neke naše korisnike, odlučili smo da odložimo automatsko ažuriranje Android 8.0 Oreo (v6.5830). 

  Za korisnike koji su već preuzeli ažuriranje i trenutno ne mogu da čuju zvuk – putem kućnog audio-uređaja – pročitajte sledeći članak da biste videli naša preporučena zaobilazna rešenja.

  Međutim, za korisnike koji ne poseduju traku sa zvučnicima, A/V risiver ili sistem kućnog bioskopa i žele da iskuse nove funkcije i funkcionalnosti u ponudi, ažuriranje je još uvek dostupno za ručno preuzimanje na lokaciji za podršku. 

  Napomena: Ako koristite jedan od kućnih audio-uređaja spomenutih iznad, preporučujemo da sačekate sledeće ažuriranje koje će ispraviti ovaj potencijalni problem.

  Naši inženjeri upravo sada marljivo istražuju izvorni uzrok, a uskoro će se objaviti novi firmver da bi ispravio ovu anomaliju. Da biste bili informisani, redovno posećujte ili obeležite ovu stranicu.

  Zahvaljujemo vam se na razumevanju i izvinjavamo se za sve neprijatnosti koje smo izazvali.

   


  Ažuriranje za Android™ 8.0 Oreo™ za Android televizore kompanije Sony 2016–2018 (serija XD70, XD75, XD80, SD80, XD83, ZD9, XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94, A1, XF75, XF80, XF83, XF85, XF87, XF90 i AF8) – počinje 30. januara 2019.

  Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da će nova ažuriranja firmvera (v6.5830), Android™ 8.0 Oreo™, biti poslata direktno na vaš televizor 30. januara 2019. i da se planira postepeno odvijanje ovog ažuriranja.

  Ovaj firmver donosi nove funkcije, koje dodatno unapređuju performanse televizora, i ažurira stare funkcije:

  • Novi meni na glavnom ekranu
  • Google Tours (uputstvo)
  • Obaveštenja o ažuriranju softvera u meniju početnog ekrana
  • Novi raspored na tastaturi i funkcionalnost
  • Redizajnirana traka sa sadržajima ili traka menija televizora
  • Prečica za pristupačnost (prekidač On/Off (Uključeno/isključeno))
  • Poboljšan korisnički doživljaj za aplikacije za video zapise, muziku i fotografije
  • Proširenje podržanih formata za USB ili kućne mreže*

  NAPOMENA: Za punu listu funkcija i pogodnosti i za preuzimanje firmvera, posetite odgovarajuću stranicu proizvoda za vaš TV.

  Najlakši način da primite ovo ažuriranje je da proverite da li je postavka Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) na vašem televizoru podešena na ON (Uključeno). Vaš televizor bi zatim trebalo da automatski primi ažuriranje u narednim nedeljama.

  U suprotnom, možete da preuzmete firmver s evropskog portala za podršku i da ažurirate televizor pomoću USB memorijskog uređaja.
  Sony uvek uzima u obzir povratne informacije korisnika, stremeći inovaciji i sveukupnom kvalitetu proizvoda.


  [primenljivi TV modeli]


  Niste sigurni kojoj seriji televizora pripada vaš model? Evo primera:

  • KD-65ZD9
  • KD-75XE9405
  • KD-43XF8096


  *Podrška za reprodukciju zavisi od specifikacija servera kućne mreže.