ID članka : 00204256 / Poslednja izmena : 27.03.2019.

Ažuriranje firmvera za Sony Android televizore iz 2018. godine (serije AF9 i ZF9) – počinje 15. novembra 2018.

Proizvodi na koje se ovo odnosi i kategorije ovog članka

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da će nova ažuriranja firmvera (6.0520) biti poslata direktno na vaš televizor 15. novembra 2018. i da će se postepeno preneti na sve televizore sa internet vezom tokom meseca.

Ovaj novi firmver dodatno unapređuje performanse televizora sledećim nadogradnjama:

  • Opisi zemlje i regiona dodati su za neke jezike u meniju Language settings (Postavke jezika)
  • Poboljšane su opšte radne karakteristike TV-a

NAPOMENA: Za punu listu funkcija i pogodnosti i za preuzimanje firmvera, posetite odgovarajuću stranicu proizvoda za vaš TV.

Najlakši način da primite ovo ažuriranje je da proverite da li je postavka Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) na vašem televizoru podešena na ON (Uključeno). Vaš televizor bi zatim trebalo da automatski primi ažuriranje u narednim nedeljama.

U suprotnom, možete da preuzmete ažuriranje s evropskog portala za podršku i da ažurirate televizor pomoću USB memorijskog uređaja.

Sony uvek uzima u razmatranje povratne informacije korisnika, težeći ka inovacijama i poboljšanju ukupnog kvaliteta proizvoda.

[Applicable TV model series]

  • Sony Android televizori iz 2018. godine: serije ZF9 i AF9 (preuzmite sada)
     

Niste sigurni kojoj seriji televizora pripada vaš model? Evo primera:

  • KD-55AF9 
  • KD-65AF9
  • KD-75ZF9