ID članka : 00252293 / Poslednja izmena : 03.11.2020.Odštampaj

Kako treba da izgleda moja slika sa serijskim brojem?

  1. Kako treba da izgleda moja slika sa serijskim brojem?

  Isecite nalepnicu sa serijskim brojem koja prikazuje bar kodove, model i serijski broj iz kutije za pakovanje, fotografišite je na jednobojnoj pozadini (npr. Tabela), a zatim je otpremite.

  Potreban nam je serijski broj isečen iz kutije kao dokaz da je proizvod kupljen i nije bio pregledan samo u prodavnici ili vraćen nakon registracije gotovine.

  Molimo vas imajte na umu da oštećenja na kutiji proizvoda ne utiču na vaša prava na garanciju proizvoda.

  Može se prihvatiti ovakva slika:

  Ovakva slika će biti odbačena:

   

  2. Koji format se mora koristiti za otpremanje dokumenata?

  Koristite samo datoteke u pdf, png, jpeg ili jpg formatu i naziv datoteke koja ne sadrži posebne znakove osim tačke pre nastavka datoteke.

   

  3. Postoje li ograničenja veličine za otpremanje dokumenata?

  Veličina datoteke može biti maksimalno 5 MB za jednu datoteku. Ukupno možete da otpremite na 10MB.