ID članka : 00198748 / Poslednja izmena : 27.06.2019.

Ne možete da pristupite aplikacijama, ažuriranjima i mrežnim uslugama na Bravia TV uređaju? – 17. maj 2018.

  Od 21. maja 2018, veoma mali broj Bravia TV uređaja možda izgubi sposobnost da pristupa aplikacijama, ažuriranjima i drugim mrežnim uslugama. Do ovoga dolazi jer su na vašim uređajima, obično internet ruteru, zaostale keširane informacije* posle nadogradnje Bravia servera.

  Ako ne vidite mrežne usluge ili ikone aplikacija, ili ne možete da pristupite aplikacijama i drugim mrežnim uslugama sa TV-a, probajte sledeće:

  • Izvucite i posle jednog minuta ponovo povežite kablove za napajanje TV-a i internet rutera


  Da bi TV radio bez problema, preporučujemo da i na njemu bude instaliran najnoviji firmver. 

  Ako i posle opisanih koraka ne možete da pristupate aplikacijama i mrežnim uslugama, obratite nam se.

  Izvinjavamo se zbog neugodnosti koje mogu da proisteknu usled ovog problema.


  *Keširane informacije uključuju podatke koji vode poreklo sa interneta, od ISP-a i sa rutera / kućne mreže.