ID članka : 00198091 / Poslednja izmena : 27.06.2019.Odštampaj

Bezbednosno obaveštenje za prenosni bežični server WG-C10

  Poštovani klijenti,

  Bežični prenosni server WG-C10, plasiran na tržište u aprilu 2013. godine, koristi softver otvorenog koda DNSmasq i standard za šifrovanje bežične mreže Wi-Fi Protected Access II (WPA2). Na osnovu najnovijih industrijskih izveštaja, otkrivene su sledeće ranjivosti kod ove dve tehnologije.*

  *CERT baza podataka sa napomenama za ranjivosti (srpski)

  Da biste postigli odgovarajuću bezbednost i zaštitili vaše uređaje od zlonamernih napadača koji koriste ove ranjivosti, pratite uputstva na način opisan u nastavku:

  1. Koristite direktnu vezu sa uređajima
  Kada povezujete server WG-C10 sa pametnim telefonom ili tabletom, izaberite direktnu bežičnu vezu bez korišćenja pristupne tačke za bežičnu LAN mrežu.

  2. Podesite lozinku za bežičnu LAN mrežu i lozinku za pristup

  Da biste na bezbedan način koristili WG-C10, podesite bezbednosne postavke na serveru WG-C10 prema uputstvima u vodiču za pomoć (veza se nalazi u nastavku). Ako lozinku za bežičnu LAN mrežu ili lozinku za pristup otkrijete drugim osobama za potrebe deljenja datoteka, strogo preporučujemo da odmah nakon toga promenite svoju lozinku.

  3. Odaberite bezbedno mesto za povezivanje na Internet

  WG-C10 omogućava povezivanje na Internet putem bežičnog LAN rutera. Ako ovu funkciju koristite za povezivanje na Internet sa pametnog telefona ili tableta, odaberite bezbedno mesto (na primer u svom domu) na kojem je drugima teško da pristupe vašoj Internet vezi.


  4. Izbegavajte da koristite javne bežične LAN usluge
  Pojedine javne LAN usluge nisu dovoljno bezbedne i dozvoljavaju povezivanje neograničenog broja korisnika. Iz bezbednosnih razloga, strogo preporučujemo da izbegavate povezivanje servera WG-C10 na javne bežične LAN usluge.