ID članka : 00196688 / Poslednja izmena : 27.06.2019.

Prekid usluge Twitter na televizorima BRAVIA 2010–2016 kompanije Sony – 6. mart 2018.

    Zbog promena u aplikaciji Twitter nećete više moći da se prijavite u aplikaciju Twitter (ni da koristite TV Tweet ili funkcije aplikacije Twitter) na televizorima BRAVIA 2010–2016 koji nemaju sistem Android. 

    Ikona Twitter se više neće prikazivati na televizorima na koje se ovo odnosi od 16. marta 2018.

    Hvala vam na razumevanju.