ID članka : 00195566 / Poslednja izmena : 08.02.2018.Odštampaj

VAIO vesti – ranjivost Sony VAIO bežične LAN (Wi-Fi) WPA2 veze

  8. februar 2018.
  Sony Corporation

   

  Više ranjivosti je pronađeno u Wi-Fi zaštićenom pristupu 2 (CERT: Napomena o ranjivosti). WPA 2  je standard bežične LAN (Wi-Fi) komunikacije. Pored ostalih efekata, ove ranjivosti mogu dozvoliti napadačima da ciljaju na šifrovane informacije koje se prenose putem Wi-Fi mreža.

  Korisnike podstičemo da preduzmu sledeće protivmere kako bi izbegli efekte ove ranjivosti na svojim Sony VAIO računarima.

  Iskreno se izvinjavamo za bilo kakvu neprijatnost do koje je mogao dovesti ovaj problem i zahvaljujemo vam se na razumevanju i saradnji.


   

  Modeli na koje se ovo odnosi

  Svi Sony VAIO modeli opremljeni bežičnom LAN vezom kompatibilni su sa standardom komunikacije WPA 2.

   

  Zaobilazno rešenje

  Ažuriranjem operativnog sistema Windows (*) pomoću usluge Windows Update, možete da izbegnete efekat ove ranjivosti dok je operativni sistem pokrenut.

  Implementirajte jedno od sledećih zaobilaznih rešenja kada operativni sistem nije pokrenut.

  1. Onemogućite funkciju Wake-on-Wi-Fi.
  2. Onemogućite režim mirovanja.
  3. Nemojte da koristite bežičnu LAN (Wi-Fi) vezu. Koristite žičnu LAN vezu.

  Windows Update (*): Nije podržan za operativni sistem Windows Vista i starije verzije. Da biste dobili više informacija, pogledajte objavu koja se tiče prekida podrške za operativni sistem Windows Vista.

   

  Kako onemogućiti Wake-on-Wi-fi

  1. Idite na Control Panel (Kontrolna tabla)

  2. Izaberite Network and Internet (Mreža i internet)

  3. Idite na Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)

  4. Izaberite Change adapter settings (Promena postavki adaptera) (leva kolona)

  5. Desnim klikom miša kliknite na Wireless network connection (Bežična mrežna veza) i izaberite properties (svojstva)

  6. Izaberite Configuration (Konfiguracija) (dugme)

  7. Idite na karticu Power supply management (Upravljanje izvorom napajanja)


   Vaio ekrani sa objašnjenjima

  8. Kada je opcija [Allow this device to wake the computer
   ] (Dozvolite ovom uređaju da probudi računar) siva, funkcija Wake-on-Wi-Fi je onemogućena i zaobilazno rešenje je pokrenuto.


   Slika

  9. Ako je ova opcija označena, onda onemogućite funkciju Wake-on-Wi-Fi tako što ćete je odznačiti.

   Slika