ID članka : 00187348 / Poslednja izmena : 26.10.2017.

Dostupnost firmvera za Android TV uređaje kompanije Sony iz 2015. i 2016. (serija W75C, W80C, W85C, S80C, S85C, X80C, X83C, X85C, X90C, X91C, X93C, X94C, SD85, XD85, XD93 i XD94) – 25. oktobar 2017.

Proizvodi na koje se ovo odnosi i kategorije ovog članka

Drago nam je da najavimo da ćemo 25. oktobra 2017. početi novo ažuriranje firmvera (3.925) direktno na vaš TV i da ćemo ga postepeno vršiti tokom novembra.

Novi firmver dodatno unapređuje performanse televizora sledećim nadogradnjama:

  • Poboljšava vreme odziva televizora prilikom korišćenja daljinskog upravljača

Ostale istaknute promene:

  • Rešava problem usled kojeg iz režima mirovanja nije moguće povezati televizor sa Wi-Fi pristupnom tačkom
  • Rešava problem sa reprodukcijom YouTube video zapisa u 4K rezoluciji (rezolucija 2560 x 1440 ili veća)
  • Rešava problem usled kojeg nije moguće detektovati HDD za snimanje kada je televizor u režimu mirovanja
  • I više…

Najlakši način da primite ovo ažuriranje je da proverite da li je postavka Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) na vašem televizoru podešena na ON (Uključeno). Vaš televizor bi zatim trebalo da automatski primi ažuriranje u narednim nedeljama.

U suprotnom, možete da preuzmete ažuriranje s evropskog portala za podršku i da ažurirate televizor pomoću USB memorijskog uređaja. Za punu listu funkcija i pogodnosti i za preuzimanje firmvera, posetite odgovarajuću stranicu proizvoda za vaš TV.

Sony uvek uzima u razmatranje povratne informacije korisnika, težeći ka inovacijama i poboljšanju ukupnog kvaliteta proizvoda.

[Applicable model series]

Niste sigurni kojoj seriji televizora pripada vaš model? Evo primera:

  • KDL-55W755C
  • KD-55XD8599