ID članka : 00187313 / Poslednja izmena : 26.10.2017.

Dostupnost firmvera za Android TV uređaje kompanije Sony iz 2016. i 2017. (serija XD70, XD75, XD80, SD80, XD83, ZD9, XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94 i A1) – 25. oktobar 2017.

Proizvodi na koje se ovo odnosi i kategorije ovog članka

Drago nam je da najavimo da ćemo početi novo ažuriranje firmvera (6.267), direktno na vaš TV, 25. oktobra 2017. i da ćemo ga postepeno vršiti tokom novembra.

Ovaj firmver donosi nove funkcije, koje dodatno unapređuju performanse TV-a, i ažurira stare funkcije:

  • Uvodi video zapise sa uputstvima na lokaciji za preporuke za BRAVIA® televizore   
  • Poboljšava vreme odziva televizora prilikom korišćenja daljinskog upravljača
  • Poboljšava korisničko iskustvo prilikom podešavanja usluge Samba TV
  • I više…

Najlakši način da primite ovo ažuriranje je da proverite da li je postavka Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) na vašem televizoru podešena na ON (Uključeno). Vaš televizor bi zatim trebalo da automatski primi ažuriranje u narednim nedeljama.

U suprotnom, možete da preuzmete ažuriranje s evropskog portala za podršku i da ažurirate televizor pomoću USB memorijskog uređaja. Za punu listu funkcija i pogodnosti i za preuzimanje firmvera, posetite odgovarajuću stranicu proizvoda za vaš TV.

Sony uvek uzima u razmatranje povratne informacije korisnika, težeći ka inovacijama i poboljšanju ukupnog kvaliteta proizvoda.

[Applicable TV model series]

Niste sigurni kojoj seriji televizora pripada vaš model? Evo primera:

  • KD-55A1
  • KD-65ZD9
  • KD-55XE8096