ID članka : 00173557 / Poslednja izmena : 22.01.2018.Odštampaj

Uputstva za instalaciju za zidni nosač SU-WL450

  Uskladite zidni nosač sa odgovarajućim priručnikom

  Kompanija Sony proizvodi univerzalni zidni nosač koji je dizajniran za ceo asortiman naših televizora. Iako je SU-WL450 nosač isti, različita uputstva su dostupna za različite modele televizora.

  Montiranje televizora na zid je velik posao. Treba da se izvede pažljivo i samo ako ste samouvereni možete ispravno to da napravite. Ako ste u nedoumici, preporučujemo vam da Sony televizor profesionalno montira distributer ili ugovarač licence. Ako je vaš televizor velik, preporučujemo da angažujete profesionalce.

  Kliknite na vezu da biste preuzeli priručnik:

   Veza za preuzimanje  Primenljiv model

   

  Veza za preuzimanje

   · KD-43XD8005

  · KD-43XD8077

  · KD-43XD8088

  · KD-43XD8099

  · KD-43XD8305

  · KD-49XD8005

  · KD-49XD8077

  · KD-49XD8088

  · KD-49XD8099

  · KD-49XD8305

  · KD-55XD8005
   

  Veza za preuzimanje

   · KD-65XD8599

  · KD-65XD8505

  · KD-65XD8577

  · KD-55XD8505

  · KD-55XD8577

  · KD-55XD8588

  · KD-55XD8599

  Veza za preuzimanje

   
  · KD-75XD9405

  · KD-65XD9305

  · KD-55XD9305

  Veza za preuzimanje

   · KD-65XD93xx

  · KD-55XD93xx

  Veza za preuzimanje

   · KD-65ZD9

  Veza za preuzimanje

   · KD-49XD70xx

  · KD-55XD70xx

  · KD-49XD75xx

  · KD-55XD75xx

  · KD-65XD75xx

  Veza za preuzimanje

   KDL-32WD750

  · KDL-32WD752

  · KDL-32WD753

  · KDL-32WD755

  · KDL-32WD756

  · KDL-32WD759

  · KDL-43WD750

  · KDL-43WD752

  · KDL-43WD753

  · KDL-43WD755

  · KDL-43WD756

  · KDL-43WD757

  · KDL-43WD758

  · KDL-43WD759

  · KDL-49WD755

  · KDL-49WD757

  · KDL-49WD758

  · KDL-49WD759

  Veza za preuzimanje

   KD-43X8301C

  · KD-43X8305C

  · KD-43X8307C

  · KD-43X8308C

  · KD-43X8309C

  · KD-49X8301C

  · KD-49X8305C

  · KD-49X8307C

  · KD-49X8308C

  · KD-49X8309C

  · KD-55X8501C

  · KD-55X8505C

  · KD-55X8507C

  · KD-55X8508C

  · KD-55X8509C

  · KD-65X8501C

  · KD-65X8505C

  · KD-65X8507C

  · KD-65X8508C

  · KD-65X8509C

  · KD-75X8501C

  Veza za preuzimanje

   · KD-55S8005C

  · KD-55S8505C

  · KD-65S8005C

  · KD-65S8505C

  Veza za preuzimanje

   KD-55X8005C

  · KD-49X8005C

  Veza za preuzimanje

   · KD-55X9305C

  · KD-65X9305C

  Veza za preuzimanje

   KD-55X8005C

  · KD-49X8005C

  Veza za preuzimanje

   · KDL-43W755C

  · KDL-43W756C

  · KDL-43W805C

  · KDL-43W807C

  · KDL-43W808C

  · KDL-43W809C

  · KDL-50W755C

  · KDL-50W756C

  · KDL-50W805C

  · KDL-50W807C

  · KDL-50W808C

  · KDL-50W809C

  · KDL-55W755C

  · KDL-55W756C

  · KDL-55W805C

  · KDL-55W807C

  · KDL-55W808C

  · KDL-55W809C

  Veza za preuzimanje

   · KDL-65W855C

  · KDL-65W857C

  · KDL-65W858C

  · KDL-65W859C

  Veza za preuzimanje

   KDL-65W855C

  · KDL-65W857C

  · KDL-65W858C

  · KDL-65W859C

  Veza za preuzimanje

   · KDL-32W705C

  · KDL-40W705C

  · KDL-48W705C

   Veza za preuzimanje

   KDL-32R413B

  · KDL-32R415B

  · KDL-32R430B

  · KDL-32R433B

  · KDL-32R435B

  · KDL-40R450B

  · KDL-40R453B

  · KDL-40R455B

  · KDL-40R480B

  · KDL-40R483B

  · KDL-40R485B

  · KDL-40W605B

  · KDL-48W585B

  · KDL-48W605B

   Veza za preuzimanje

   KDL-60W605B

   Veza za preuzimanje

   · KD-65X9005B

  · KD-55X9005B

   Veza za preuzimanje

   · KDL-55W828B

  · KDL-55W829B