ID članka : 00173557 / Poslednja izmena : 22.01.2018.

Uputstva za instalaciju za zidni nosač SU-WL450

Proizvodi na koje se ovo odnosi i kategorije ovog članka

Uskladite zidni nosač sa odgovarajućim priručnikom

Kompanija Sony proizvodi univerzalni zidni nosač koji je dizajniran za ceo asortiman naših televizora. Iako je SU-WL450 nosač isti, različita uputstva su dostupna za različite modele televizora.

Montiranje televizora na zid je velik posao. Treba da se izvede pažljivo i samo ako ste samouvereni možete ispravno to da napravite. Ako ste u nedoumici, preporučujemo vam da Sony televizor profesionalno montira distributer ili ugovarač licence. Ako je vaš televizor velik, preporučujemo da angažujete profesionalce.

Kliknite na vezu da biste preuzeli priručnik:

 Veza za preuzimanje  Primenljiv model

 

Veza za preuzimanje

 · KD-43XD8005

· KD-43XD8077

· KD-43XD8088

· KD-43XD8099

· KD-43XD8305

· KD-49XD8005

· KD-49XD8077

· KD-49XD8088

· KD-49XD8099

· KD-49XD8305

· KD-55XD8005
 

Veza za preuzimanje

 · KD-65XD8599

· KD-65XD8505

· KD-65XD8577

· KD-55XD8505

· KD-55XD8577

· KD-55XD8588

· KD-55XD8599

Veza za preuzimanje

 
· KD-75XD9405

· KD-65XD9305

· KD-55XD9305

Veza za preuzimanje

 · KD-65XD93xx

· KD-55XD93xx

Veza za preuzimanje

 · KD-65ZD9

Veza za preuzimanje

 · KD-49XD70xx

· KD-55XD70xx

· KD-49XD75xx

· KD-55XD75xx

· KD-65XD75xx

Veza za preuzimanje

 KDL-32WD750

· KDL-32WD752

· KDL-32WD753

· KDL-32WD755

· KDL-32WD756

· KDL-32WD759

· KDL-43WD750

· KDL-43WD752

· KDL-43WD753

· KDL-43WD755

· KDL-43WD756

· KDL-43WD757

· KDL-43WD758

· KDL-43WD759

· KDL-49WD755

· KDL-49WD757

· KDL-49WD758

· KDL-49WD759

Veza za preuzimanje

 KD-43X8301C

· KD-43X8305C

· KD-43X8307C

· KD-43X8308C

· KD-43X8309C

· KD-49X8301C

· KD-49X8305C

· KD-49X8307C

· KD-49X8308C

· KD-49X8309C

· KD-55X8501C

· KD-55X8505C

· KD-55X8507C

· KD-55X8508C

· KD-55X8509C

· KD-65X8501C

· KD-65X8505C

· KD-65X8507C

· KD-65X8508C

· KD-65X8509C

· KD-75X8501C

Veza za preuzimanje

 · KD-55S8005C

· KD-55S8505C

· KD-65S8005C

· KD-65S8505C

Veza za preuzimanje

 KD-55X8005C

· KD-49X8005C

Veza za preuzimanje

 · KD-55X9305C

· KD-65X9305C

Veza za preuzimanje

 KD-55X8005C

· KD-49X8005C

Veza za preuzimanje

 · KDL-43W755C

· KDL-43W756C

· KDL-43W805C

· KDL-43W807C

· KDL-43W808C

· KDL-43W809C

· KDL-50W755C

· KDL-50W756C

· KDL-50W805C

· KDL-50W807C

· KDL-50W808C

· KDL-50W809C

· KDL-55W755C

· KDL-55W756C

· KDL-55W805C

· KDL-55W807C

· KDL-55W808C

· KDL-55W809C

Veza za preuzimanje

 · KDL-65W855C

· KDL-65W857C

· KDL-65W858C

· KDL-65W859C

Veza za preuzimanje

 KDL-65W855C

· KDL-65W857C

· KDL-65W858C

· KDL-65W859C

Veza za preuzimanje

 · KDL-32W705C

· KDL-40W705C

· KDL-48W705C

 Veza za preuzimanje

 KDL-32R413B

· KDL-32R415B

· KDL-32R430B

· KDL-32R433B

· KDL-32R435B

· KDL-40R450B

· KDL-40R453B

· KDL-40R455B

· KDL-40R480B

· KDL-40R483B

· KDL-40R485B

· KDL-40W605B

· KDL-48W585B

· KDL-48W605B

 Veza za preuzimanje

 KDL-60W605B

 Veza za preuzimanje

 · KD-65X9005B

· KD-55X9005B

 Veza za preuzimanje

 · KDL-55W828B

· KDL-55W829B