ID članka : 00172963 / Poslednja izmena : 16.12.2019.Odštampaj

ZAHTEV ZA PRESTANKOM KORIŠĆENJA PERSONALNOG RAČUNARA VAIO FIT 11A

  Najnovija informacija: Program popravke za VAIO Fit 11A (24. April 2014)

  Poštovani korisnici,

  Kao dodatna informacija na prethodnu objavu, mi prihvatamo rezervacije za besplatne popravke, kao i da ćemo raditi sa našim dobavljačima oko početka zamene baterija od sredine Maja 2014 godine.

  Proverite da li imate proizvod na koji se ovo odnosi tako što ćete u donje polje uneti njegov serijski broj.

  Ako se ovo odnosi na vašu jedinicu, ostavite informacije za kontakt u predviđena polja i mi ćemo stupiti u kontakt sa vama u roku od nekoliko dana. Ili nas možete kontaktirati putem dežurnog telefona na 0112283300 ako imate pitanja (ponedeljak - petak, 9:00 - 18:00).

  Iskreno se izvinjavamo zbog neugodnosti koje bi ovo moglo da izazove.

  ZAHTEV ZA PRESTANKOM KORIŠĆENJA PERSONALNOG RAČUNARA VAIO FIT 11A

  Dragi kupci,

  Ustanovili smo da fiksna baterija koju je isporučio nezavisni dobavljač ima moguće nepravilnosti i izaziva pregrevanje.

  Ovo dovodi do delimičnog sagorevanja šasije računara.

  Baterija ugrađena u VAIO Fit 11A je puštena u prodaju februara 2014. godine. Proizvodi prodavani u Evropi na koje se ovo odnosi su:

   SVF11N16CTB  SVF11N1L2RP
   SVF11N1A4E  SVF11N1L2RS
   SVF11N1C5E  SVF11N1M2ES
   SVF11N1L2EB  SVF11N1S2EB
   SVF11N1L2EP  SVF11N1S2ES
   SVF11N1L2ES  SVF11N1S2RS

  Ako posedujete neki od gore navedenih računara, radi sopstvene bezbednosti odmah isključite računar, odvojite ga od njegovog AC adaptera i prestanite da ga koristite.

  Proverite da li imate proizvod na koji se ovo odnosi tako što ćete u donje polje uneti njegov serijski broj.

  Ako se ovo odnosi na vašu jedinicu, ostavite informacije za kontakt u predviđena polja i mi ćemo stupiti u kontakt sa vama u roku od nekoliko dana. Ili nas možete kontaktirati putem dežurnog telefona na 0112283300 ako imate pitanja (ponedeljak - petak, 9:00 - 18:00).

  Iskreno se izvinjavamo zbog neugodnosti koje bi ovo moglo da izazove.

  Proverite da li se ovo možda odnosi na vaš model