ID članka : 00171587 / Poslednja izmena : 02.03.2017.Odštampaj

Prekid korišćenja usluge YouTube za audio i video proizvode kompanije Sony iz 2012. – 2. februar 2017.

    Cenjeni korisnice Sony proizvoda,

    Možda imate problema sa simptomima kao što je prikazivanje crnog ekrana ili prekid reprodukcije video zapisa prilikom korišcenja aplikacije YouTube na audio i video proizvodima kompanije Sony iz 2012.

    Zbog ovih problema je kompanija Sony odlucila da od 15. februara 2017. godine ukloni aplikaciju YouTube sa ovih uredaja.

    Izvinjavamo se zbog neugodnosti koje bi ovo moglo da izazove..