ID članka : 00169696 / Poslednja izmena : 31.07.2020.Odštampaj

Bela horizontalna linija se prikazuje na LCD displeju mog uređaja HAP-Z1ES ili HAP-S1

  14. jul 2016.
  Sony Corporation
   

  Besplatna usluga popravke, navedena u obaveštenju u nastavku (koje je objavljeno 14. jula 2016.), za uređaje „HAP-Z1ES“ i „HAP-S1“ biće ukinuta 31. jula 2020. 
  Kompanija Sony će nastaviti da pruža podršku za ove proizvode u skladu sa našim uobičajenim pravilima i propisima za uslugu popravke. (Dodato 3. avgusta 2020.)

     Zahvaljujemo se na vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode.

  Saznali smo da kod nekih sistema HDD audio plejera „HAP-Z1ES” i „HAP-S1”, puštenih u prodaju 2013. godine, može posle izvesnog vremena da se pojavi simptom prikazivanja bele horizontalne linije na LCD displeju zbog kvara komponente.

  Sony će besplatno popraviti sisteme HDD audio plejera HAP-Z1ES i HAP-S1 na koje se to odnosi, u slučaju da pokazuju taj simptom. Ukoliko je to vaš slučaj, kontaktirajte Sony da biste se dogovorili oko servisiranja proizvoda. Ova besplatna popravka će ostati dostupna do 31. jula 2020.

  Molimo vas da primite naše iskreno izvinjenje zbog izazvane neugodnosti.

  Ako imate problem sa ovim simptomom i želite da kontaktirate Sony da biste dogovorili popravku, biće zatraženo da navedete naziv modela i serijski broj proizvoda da bismo mogli da utvrdimo da li vaša jedinica zaista spada u opseg ovog programa besplatne popravke. U nastavku se nalazi uputstvo za pronalaženje ovih brojeva:

  <KAKO PROVERITI NAZIV MODELA I SERIJSKI BROJ>

  Naziv modela i serijski broj se nalaze na zadnjoj strani HDD audio plejera.

  • HAP-Z1ES 

   HAP-Z1ES
  • HAP-S1 

   HAP-S1

  <PERIOD ISPUNJAVANJA USLOVA ZA BESPLATNU POPRAVKU>

  Od 14. jula 2016. do 31. jula 2020.