ID članka : 00192338 / Poslednja izmena : 12.07.2018.Odštampaj

Kako da podesim ili ponovo podesim svoj Sony Android TV (vodič za satelitsku antenu za jedan satelit)?

  Ovo je detaljni vodič za osnovno traženje kanala na jednoantenskom (LNB) satelitu.

  VAŽNO: Pre nego što počnete postupak traženja, trebaće vam osnovni podaci o satelitskom sistemu (npr. koji satelit primate i kako se signal distribuira sa satelitske antene na TV). Takve informacije možete da dobijete od emitera ili proizvođača satelitske antene.

  Opisan postupak se odnosi na sve Sony Android televizore. Zavisno od modela vašeg TV-a, mogu da postoje manje razlike u rasporedu dugmadi na daljinskom upravljaču i u interfejsu menija.
  Ako su vam u nekom koraku potrebna dalja uputstva, možete da nađete više informacija u ugrađenom vodiču za pomoć u TV-u ili na stranici podrške za vaš model TV-a.

  Uputstva za daljinski Uputstva za daljinski
  Koristite dugmad sa strelicama na daljinskom upravljaču da biste se kretali po meniju TV-a. Izaberite opcije pritiskom na taster „plus“. To je okruglo dugme u sredini kružnog područja menija na daljinskom upravljaču.

  1. Uključite TV i uverite se da je kabl satelitske antene pravilno povezan na TV.
  2. Pritisnite dugme [HOME] (POČETNA) na daljinskom upravljaču.

  3. Idite u meni Settings (Podešavanja) na dnu početnog ekrana.
   Uputstva za daljinski

  4. Izaberite Channel SetupDigital SetupSatellite Set-up → Digital Satellite Tuning (Podešavanje kanala → Podešavanje digitalnih kanala → Traženje digitalnih satelitskih kanala).

  5. Kad se pojavi pitanje „Do you want to start Digital Satellite Tuning?“ (Želite li da pokrenete traženje digitalnih satelitskih kanala), izaberite Yes (Da).
  6. Od vas će se zatražiti da izaberete konfiguraciju satelitske antene. 
   U meniju Antenna Configuration (Konfiguracija antene) izaberite Fixed antenna (Fiksna antena), DiSEqC ili Single Cabledistribution (Distribucija preko jednog kabla) i izaberite Next (Dalje).
  7. U ovom koraku će od vas biti zatraženo da izaberete između dve liste satelitskih kanala: Preferred Satellite (Željeni satelit) ili General Satellite (Opšti satelit).

   • Preferred Satellite (Željeni satelit) sadrži listu kanala izabranog emitera i neke podrazumevane parametre za pomoć pri traženju kanala.
   • General Satellite (Opšti satelit) prikazuje sve kanale na izabranoj satelitskoj anteni. Parametri za prijem i traženje kanala koriste podrazumevane vrednosti i možda ih je potrebno promeniti u skladu sa tipom instalacije.

   Preporučujemo da izaberete opciju Preferred Satellite (Željeni satelit).
  8. U sledećem koraku ćete videti listu dobavljača. Izaberite dobavljača satelitske usluge.
   NAPOMENA: Ako ne možete da nađete željenog operatora u listi, vratite se na prethodnu stranicu i izaberite General Satellite (Opšti satelit) kako je navedeno u koraku br. 7.

  9. Sad možete da izaberete mrežne parametre izborom satelita sa liste. Za osnovno podešavanje, zadržite osnovne postavke.

   NAPOMENA: Možete da promenite neke parametre u traženju kanala za željeni satelit i sve parametre pri traženju kanala za opšti satelit. Obratite se emiteru i proizvođaču satelitske antene za više informacija o tome koja podešavanja su vam potrebna.
  10. Izaberite Start (Početak).

  TV će početi traženje kanala. Zavisno od izabrane konfiguracije, proces može da traje i do sat vremena.