Saznajte više o dodatnim funkcijama

Saznajte o dodatnim funkcijama nakon ažuriranja svog XAV-601BT/-701BT/-741.

Pre nego što počnete treba da proverite da li imate najnoviji firmver:

 • Izaberite "Settings" [Podešavanja] iz osnovnog menija
 • Izaberite "General Settings" [Opšte postavke]
 • Izaberite "Firmware Version" [Verzija firmvera]
 • Potvrdite da je prikazano "JR08_xav_1.13.003".

Ako je prikazan drugi broj verzije, prvo ažurirajte svoj model na najnoviju verziju.
Za XAV-601BT
Za XAV-701BT
Za XAV-741

Dodatne funkcije

MirrorLink

 • Dodavanje MirrorLink režima prikaza na celom ekranu
  • Može da vam omogući da koristite aplikaciju MirrorLink™ na većem ekranu putem opcije "Full-screen mode" [Režima prikaza na celom ekranu].
  • Možete izabrati režim prikaza na celom ekranu ili normalni režim prikaza koristeći meni za podešavanja. (Režim prikaza na celom ekranu je podrazumevana postavka).
   normalnicelom ekranu
 • Dodavanje mogućnosti kontrole daljinskim upravljačem
  • MirrorLink aplikacija koja je projektovana na AVC ekranu se, pored kontrole na dodir, može kontrolisati daljinskim upravljačem.
  • Dostupnost ove funkcije zavisi od pametnog telefona i aplikacije pametnog telefona. Informacije o dostupnosti biće opisane u novoj listi kompatibilnosti.

Korisnički interfejs

 • Dodat je novi taster "return to playback screen of current source" (vrati se na ekran reprodukcije trenutnog izvora) na osnovnom ekranu
  • Njime će biti zamenjen taster "Zone x Zone" [Zona x zona] na trenutnom osnovnom ekranu radi poboljšanja korišćenja.
  • Postavka "Zone x Zone" [Zona x zona] biće dostupna u meniju Settings (podešavanja) umesto da se podešava sa osnovnog ekrana.

   Trenutni dizajn

   Novi firmver

   Novi firmver
   Postavka Zone x Zone [Zona x zona] u meniju podešavanja

Bluetooth hendzfri telefon (osim XAV-741)

 • Promenjen je maksimalan broj kontakata koji se čuvaju u memoriji
  • Ova funkcija je dostupna samo za BT modele.
  • Možete sačuvati do 1000 kontakta umesto 500 kontakta, kako je definisano u trenutnim specifikacijama.

Govorna komanda (osim XAV-741)

 • Govorna komanda kojom je opremljen pametni telefon može da se aktivira putem tastera "Home" [Početak] sa AVC-a
  • Ova funkcija je dostupna samo za Bluetooth modele.
  • Dostupnost funkcije govorne komande (Siri, Google voice i glasovno biranje itd.) zavisi od pametnog telefona.
   Pritisnite na 2 sekunde.

Govorna komanda (XAV-701BT)

 • Taster "HOME" [POČETAK] je trenutno dodeljen za "ATT"
 • "Voice command" [Govorna komanda] ili "ATT ON/OFF" [ATT UKLJUČENO/ISKLJUČENO] je "ili-ili" opcija
 • Za aktiviranje govorne komande morate da promenite dodelu tastera u okviru stavke "General setting" [Opšte postavke]. (treba da se izabere "voicecommand" [govorna komanda])