Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • RM-LVR1

O ovom preuzimanju

 • Ime: Ažuriranje firmvera Ver.2.00 za RM-LVR1 (Mac)
 • Datum objavljivanja:27/02/2014
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Dodate su nove postavke sata.
  • Dodata je funkcija tastera "Hold" (Zadrži).
  • Dodate su postavke za fotoaparat. *1
  • Dodata je funkcija zumiranja.
  • Dodata je postavka automatske ekspozicije. *2
  • Dodata je postavka za automatsko označavanje datuma kod fotoaparata. *2
  • Dodat je indikator upozorenja za memorijsku karticu.
  • Dodata je funkcija kontrole više fotoaparata. *3

  • *1: Dostupno samo sa kompatibilnim fotoaparatima (uključujući HDR-AS15, HDR-AS30V i HDR-AS100V).
   *2: Dostupno samo sa kompatibilnim fotoaparatima (uključujući DSC-QX10 i DSC-QX100).
   *3: Dostupno samo sa kompatibilnim fotoaparatima (uključujući HDR-AS100V).

   Pogledajte uputstvo za upotrebu da biste saznali kako da koristite nove funkcije.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh računara:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • CPU: Intel procesor *
  * Core Solo i Duo procesori više se ne podržavaju.
 • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja firmvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za daljinski upravljač.
  Napomena:Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju.
 • USB kabl koji je isporučen sa daljinskim upravljačem.
  Napomena:Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važne napomene:

 • Kada obavljate ažuriranje firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju.

Kako se preuzima program za ažuriranje firmvera:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na taster Download [Preuzmi].
 3. Preuzimanje datoteke [Update_RMLVR1V200.dmg] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Instalacija

Kada preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje ažuriranja firmvera Ver.2.00 za RM-LVR1.

Korak 1: Pokretanje programa za ažuriranje firmvera

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_RMLVR1V200.dmg]. Još uvek nemojte povezivati daljinski upravljač.
 3. [Update_RMLVR1V200] je proširen.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [FirmwareUpdater] (program za ažuriranje firmvera).
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog. 6. Program za ažuriranje firmvera se pokreće. 7. Povežite daljinski upravljač sa računarom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Na LCD monitoru se pojavljuje poruka USB Mode [USB mod].
 8. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. U prozoru programa za ažuriranje firmvera se pojavljuje slika 1, a slika 2 se pojavljuje na LCD ekranu. Napomena: Nadalje nemojte isključivati daljinski upravljač dok se ažuriranje firmvera ne završi.
  Slika 1Slika 2

 9. Kada potvrdite ekrane na slikama 1 i 2, kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 3)
 10. Nakon potvrđivanja da je [Current version] [Trenutna verzija] niža od [2.00], kliknite na Next [Dalje].

  U slučaju da je [Trenutna verzija] [Ver.2.00], tada ažuriranje nije potrebno. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi]
  Slika 3

 11. Pojavljuje se ekran na slici 4.

  Slika 4


 12. Pritisnite taster [REC/ENTER] [SNIMAJ/UNESI] da biste resetovali daljinski upravljač.


  Napomena: Ekran se isključuje ako je [Multi-selector] pritisnut. Pređite na sledeći korak.

 13. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera (slika 4).
 14. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje daljinskog upravljača proveri, pojavljuje se ekran na slici 5.
 15. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 10 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte daljinski upravljač i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

  Slika 5


 16. Kada se ažuriranje završi, pojaviće se ekran na slici 6. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.

  Slika 6


 17. Isključite daljinski upravljač, pa ga ponovo uključite.

Korak 2: Potvrdite da je verzija vašeg daljinskog upravljača Ver.2.00.

 1. Pritisnite taster MENU [MENI] da biste izabrali [Main Settings] [Glavne postavke], a zatim pritisnite taster [REC/ENTER] [SNIMAJ/UNESI]
 2. Izaberite [Version] [Verziju], a zatim pritisnite taster [REC/ENTER] [SNIMAJ/UNESI]. Ekran će prikazati trenutnu verziju sistemskog softvera. Ukoliko se pojavi "2.00" (kao što je prikazano u nastavku) tada je verzija firmvera Ver. 2.00.