Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • HDR-AS30V

O ovom preuzimanju

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh računara:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • CPU: Intel procesor *
  * Core Solo i Core Duo procesori više se ne podržavaju
 • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja firmvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-BX1 koja se može puniti
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom

  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važne napomene:

 • Dok ažurirate firmver, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-BX1
 • Ne uklanjajte bateriju tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.

Kako se preuzima program za ažuriranje firmvera:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na taster Download [Preuzmi].
 3. Raspakivanje datoteke [Update_CAMAS30V300.dmg] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Instalacija

Kada preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje ažuriranja firmvera Ver.3.00 za HDR-AS30V.

Korak 1: Pokretanje programa za ažuriranje firmvera

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_CAMAS30V300.dmg]. Još uvek nemojte povezivati fotoaparat.
 3. [Update_CAMAS30V300] je proširen.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [FirmwareUpdater] (program za ažuriranje firmvera).
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog. 6. Program za ažuriranje firmvera se pokreće. 7. Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata. Povežite fotoaparat sa kompjuterom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Na LCD monitoru fotoaparata se pojavljuje poruka USB Mode [USB mod].
 8. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. U prozoru programa za ažuriranje firmvera se pojavljuje slika 1, a slika 2 se pojavljuje na LCD ekranu fotoaparata. Napomena: Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se ažuriranje firmvera ne završi.
  Slika 1Slika 2

 9. Kada potvrdite ekrane na slikama 1 i 2, kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 3)
 10. Nakon potvrđivanja da je Current Version [Trenutna verzija] jednaka Ver.2.00 ili niža, kliknite [Next] [Dalje].

  U slučaju da je [Trenutna verzija] [Ver.3.00], tada ažuriranje nije potrebno. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi]. Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.
  Slika 3

 11. Pojavljuje se ekran na slici 4.

  Slika 4


 12. Pritisnite taster [ENTER] [UNESI] da biste resetovali fotoaparat.


  Napomena: Ekran se isključuje ako je [Multi-selector] pritisnut. Pređite na sledeći korak.

 13. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera (slika 4).
 14. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje fotoaparata provere, pojavljuje se ekran na slici 5.
 15. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 10 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

  Slika 5


 16. Kada se ažuriranje završi, pojaviće se ekran na slici 6. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.

  Slika 6


 17. Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i ponovo uključite fotoaparat.

Korak 2: Potvrdite da je verzija vašeg fotoaparata Ver.3.00.

 1. Pritisnite taster NEXT [DALJE] za prikaz [SETUP] [PODEŠAVANJE], zatim pritisnite taster ENTER [UNESI].
 2. Pritisnite taster NEXT [DALJE] da bi se prikazao [Wi-Fi] [Wi-Fi], zatim pritisnite taster ENTER [UNESI].
 3. Pritisnite taster NEXT [DALJE] da bi se prikazao [MULTI] [VIŠE]. Ako se prikaže, onda je verzija firmvera Ver.3.00.