Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • RM-LVR2

O ovom preuzimanju

 • Ime: Ažuriranje firmvera Ver.2.00 za RM-LVR2 (Windows)
 • Datum objavljivanja:06/03/2015
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Režim "Loop recording" [Ciklusno snimanje] je dodat u podešavanje režima snimanja *1
  • Sledeće opcije su dodate podešavanju kamere *1
  • Dodato je podešavanje kvaliteta slike *2
  • Dodato je podešavanje formata filma *2
  • Podešavanje datuma i vremena/oblasti/letnje računanje vremena (u letnjem periodu) je izmenjeno
  • Vremenska zona nekih oblasti je izmenjena


  • *1: Dostupno samo sa kompatibilnim fotoaparatima (uključujući FDR-X1000V i HDR-AS200V).
   *2: Dostupno samo sa kompatibilnim fotoaparatima (uključujući FDR-X1000V)
   Pogledajte uputstvo za upotrebu da biste saznali kako da koristite nove funkcije.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama Microsoft Windowsa:
 • Windows(r) Vista* SP2
 • Windows(r) 7 SP1
 • Windows(r) 8
 • Windows(r) 8.1Napomene:
  * Starter izdanje nije podržano.

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja firmvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za daljinski upravljač.
  Napomena:Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju.
 • USB kabl koji je isporučen sa daljinskim upravljačem.
  Napomena:Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važne napomene:

 • Kada obavljate ažuriranje firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju.

Kako se preuzima program za ažuriranje firmvera:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na taster Download [Preuzmi].
 3. Preuzimanje datoteke [Update_RMLVR2V200.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

  Za korisnike operativnog sistema Windows 8:

  U skladu sa početnim postavkama Internet Explorer-a, datoteka za ažuriranje biće sačuvana u fascikli [Downloads] [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Desktop] [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite datoteku za preuzimanje u fascikli [Downloads] [Preuzimanja].

Instalacija

Kada preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje ažuriranja firmvera Ver.2.00 za RM-LVR2.

Korak 1: Pokretanje programa za ažuriranje firmvera

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_RMLVR2V200.exe] koju ste preuzeli da biste pokrenuli program za ažuriranje firmvera.


  Pojaviće se prozor programa za ažuriranje firmvera.

 3. Povežite daljinski upravljač sa računarom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Na LCD monitoru se pojavljuje poruka USB Mode [USB mod].

  Ako računar ne može da pronađe daljinski upravljač, na ekranu računara se pojavljuje poruka "Could not find the device for this update." [Nije moguće pronaći uređaj za ovo ažuriranje.]. Ako se ovo desi, pokušajte sledeće.
  - Isključite USB kabl i ponovo ga uključite.
  - Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte sa drugim priključcima. Vaš računar možda ima neke USB priključke na poleđini.


  Ponekad, kada je uređaj povezan sa računarom pomoću USB kabla, na ekranu računara može da se pojavi poruka koja preporučuje ponovno podizanje sistema. U ovom slučaju, uklonite uređaj, ponovo pokrenite računar i sledite procedure opisane u odeljku "2. Pokretanje programa za ažuriranje firmvera".
 4. Potvrdite ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] koja se prikazuje u traci zadataka u donjem levom uglu računarskog ekrana.
 5. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. U prozoru programa za ažuriranje firmvera se pojavljuje slika 1, a slika 2 se pojavljuje na LCD ekranu.

  Napomena: Nadalje nemojte isključivati daljinski upravljač dok se ažuriranje firmvera ne završi.

  Slika 1Slika 2

 6. Kada potvrdite ekrane na slikama 1 i 2, kliknite na [Next] [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 3)
 7. Nakon potvrđivanja da je Current Version [Trenutna verzija] niža od [2.00], kliknite na [Next] [Dalje].
  Ako se pojavi ekran na slici 4, ažuriranje nije potrebno. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi]

  Slika 3: Ažuriranje je potrebno.

  Slika 4: Ažuriranje nije potrebno.

 8. Kliknite na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] koja se prikazuje u traci zadataka u donjem desnom uglu računarskog ekrana da biste prekinuli USB vezu, kao što je pokazano na slici 5.
  Napomena: Neka USB kabl bude povezan na računar i posle zaustavljanja USB na gorenavedeni način.
  Slika 5

 9. Pritisnite taster [REC/ENTER] [SNIMAJ/UNESI] da biste resetovali daljinski upravljač.

 10. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera (Slika 5).
 11. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje daljinskog upravljača proveri, pojavljuje se ekran na slici 6.
 12. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 10 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte daljinski upravljač i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
  Slika 6

 13. Kada se ažuriranje završi, pojaviće se ekran na slici 7. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.
  Slika 7

 14. Isključite daljinski upravljač, pa ga ponovo uključite.

Korak 2: Potvrdite da je verzija vašeg daljinskog upravljača Ver.2.00.

 1. Pritisnite taster MENU [MENI] da biste izabrali [Remote Control Setting], a zatim pritisnite taster [REC/ENTER] [SNIMAJ/UNESI]
 2. Izaberite [Version] [Verziju], a zatim pritisnite taster [REC/ENTER] [SNIMAJ/UNESI]. Ekran će prikazati trenutnu verziju sistemskog softvera. Ukoliko se pojavi "2.00" (kao što je prikazano u nastavku) tada je verzija firmvera Ver. 2.00.