• Veličina

    φ4,2 ± 0,1 mm

   • Težina

    67 g

   • Materijal

    PVC

   • Ulaz/izlaz

    2,4 A

   • Brzina prenosa

    480 Mb/s