• Veličina

    φ 3,9 ± 0,1 mm

   • Težina

    40 g

   • Dužina

    1,0 m

   • Materijal

    PVC

   • Ulaz/izlaz

    2,4 A

   • Brzina prenosa

    480 Mb/s