O ovom preuzimanju

O ovoj nadogradnji (20/06/2011)

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode.

Sony se uvek brine o kvalitetu i zadovoljstvu kupca i zato nudi nadogradnju firmvera za digitalni fotoaparat SLT-A33 za izmenjivim objektivom. Pogledajte deo "Preuzimanje i instalacija" na ovoj strani da biste saznali kako da preuzmete i instalirate nadogradnju firmvera.

Važno:

Ako imate bilo kakav problem sa nadogradnjom firmvera, kontaktirajte SonyPotvrdite verziju firmvera svog fotoaparata

Pratite sledeća uputstva da biste proverili verziju firmvera svog digitalnog fotoaparata.
Ako je verzija firmvera Ver.2.00, tada nadogradnja nije potrebna.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Modeli na koje se to odnosi

 • SLT-A33 sa firmverom Ver.1.10

Poboljšanja

Ovaj uslužni program nadograđuje SLT-A33 firmver u verziju 2.00, a time se ostvaruju sledeće prednosti:

 • Dodavanje funkcije [Picture Effect] [Efekat slike].
 • Omogućite da biste dugmetu D-RANGE dodeliti funkcije koje često koristite i prilagodili svojim potrebama.
 • Dodavanje novog režima za isključivanje parametara prikaza.
 • Poboljšani rad menija
 • Dodavanje digitalnog nivelatora prilikom korišćenja opcionog spoljašnjeg monitora kao što je asthe LCD monitor sa montažnom stezaljkom CLM-V55.

Sistemski zahtevi

 • Hardver računara
  • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
  • RAM: 512MB ili više
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-FW50 koja se može puniti
   ili
   AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno)

   Napomena: Nadogradnja se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom

  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Instalacija

Važne napomene:

 • Kada instalirate nadogradnju firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FW50 ili AC-PW20 AC adapter (koji se prodaje zasebno).
 • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa nadogradnje; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.

Korak 1: preuzimanje programa za nadogradnju firmvera

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao administrator računara.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu, kliknite na [Download] [Preuzimanje] ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [SLT-A33V2_Update1105a.exe] (43.5MB (45 707 224 bajtova)) će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Korak 2: nadogradnja firmvera vašeg fotoaparata

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [SLT-A33V2_Update1105a.exe] koju ste preuzeli da biste pokrenuli program za nadogradnju firmvera.


  Pojaviće se prozor programa za nadogradnju firmvera.

 3. U skladu sa uputstvom u prozoru programa za nadogradnju firmvera, izaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> USB Connection [USB veza] na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta].
  Ako je izabrana druga opcija, a Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta]. 4. Povežite fotoaparat sa kompjuterom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Ako je fotoaparat povezan na računar, LCD ekran fotoaparata se isključuje. Pređite na sledeći korak.
 5. Potvrdite ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] koja se prikazuje u traci zadataka u donjem levom uglu računarskog ekrana.
 6. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za nadogradnju firmvera. U prozoru programa za nadogradnju firmvera se pojavljuje slika 1, a slika 2 se pojavljuje na LCD ekranu fotoaparata.
  Napomena: Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se nadogradnja firmvera ne završi.

  Slika 1


  Slika 2


 7. Kada potvrdite ekrane na slikama 1 i 2, kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle nadogradnje pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 3)
 8. Kada potvrdite ekran na slici 3, kliknite na Next [Dalje].

  Ako se pojavi ekran na slici 4, nadogradnja nije potrebna. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi]. Isključite fotoaparat, uklonite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.

  Slika 3


  Slika 4


 9. Kliknite na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] koja se prikazuje u traci zadataka u donjem desnom uglu računarskog ekrana da biste prekinuli USB vezu, kao što je pokazano na slici 5.
  Napomena: Neka USB kabl bude povezan na računar i posle zaustavljanja USB na gorenavedeni način.

  Slika 5


 10. Pritisnite u sredinu kontrolnog točkića da biste resetovali fotoaparat.


  Napomena: Ekran se isključuje ako se pritisne programski taster. Pređite na sledeći korak.

 11. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje fotoaparata provere, pojavljuje se ekran na slici 6.
 12. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli nadogradnju. Tokom nadogradnje se pojavljuje traka progresa (oko 4 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom nadogradnje.

  Slika 6


 13. Kada se nadogradnja završi, pojaviće se ekran na slici 7. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.

  Slika 7


 14. Isključite fotoaparat, uklonite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.

Korak 3: Potvrdite da je verzija vašeg fotoaparata Ver.2.00.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Korak 4: Preuzmite uputstva koja opisuju nove dostupne funkcije i način njihovog korišćenja.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • SLT-A33V2_Update1105a.exe

Veličina datoteke

 • -