Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • ILCA-77M2

O ovom preuzimanju

 • Ime:Firmware update Ver.2.00 for ILCA-77M2 (Mac)
 • Datum objavljivanja:11/12/2014
 • Prednosti i poboljšanja:
   • Poboljšana brzina automatskog fokusiranja
   • Omogućava snimanje filmova u 50p/25p (PAL režimu) i 60p/30p/24p (NTSC režimu), u XAVC S formatu koji podržava velike brzine prenosa podataka

    * Tokom snimanja filma u XAVC S formatu, pobrinite se da se SDXC kartica klase 10 ili brža koristi nakon formatiranja kartice koju koristi uređaj sa ažuriranim sistemskim softverom. Ako formatirate memorijsku karticu, svi podaci će biti izbrisani. Pobrinite se da pre formatiranja bude napravljena rezervna kopija podataka sa kartice.

    * Pogledajte Vodič za pomoć za detalje o opcijama snimanja XAVC S filma.

Potvrdite verziju firmvera svog fotoaparata

Pratite sledeća uputstva da biste proverili verziju firmvera svog digitalnog fotoaparata.
Ako je verzija firmvera Ver.2.00, tada ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Mac računara:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • CPU: Intel procesor*
  * Core Solo i Core Duo procesori više nisu podržani.
 • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja firmvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-FM500H koja se može puniti
   ili
   AC adapter AC-PW10AM (prodaje se zasebno)
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili AC adapter AC-PW10AM (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

 • Kada instalirate nadogradnju firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FM500H ili AC-PW10AM AC adapter (koji se prodaje zasebno).
 • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Nemojte pokrivati senzore slušalica tokom ažuriranja, u suprotnom se LCD monitor može prebaciti na tražilo. Ako se na LCD monitoru ništa ne vidi, pritisnite dugme [FINDER/LCD] [TRAŽILO/LCD].
  camera_illustration
 • Ažuriranje firmvera traje približno 10 minuta, pa zato sprečite da vaš računar uđe u režim mirovanja. U slučaju da računar uđe u režim mirovanja i da se ažuriranje prekine, ponovo obavite kompletan proces ažuriranja od početka.

Preuzmite program za ažuriranje firmvera

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu, kliknite na [Download] [Preuzimanje] ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [Update_ILCA77M2V200.dmg] će početi.
 4. Datoteku sačuvajte na računaru.

Instalacija

Instalacija driverloader ekstenzije kernela

Ovaj korak je potreban samo ako vaš računar ima operativni sistem Mac OS X 10.10 (ili noviji). U tom slučaju, pre obavljanja ažuriranja firmvera treba da se pokrene pripremna aplikacija. Ako vaš računar ima operativni sistem Mac OS X 10.9 ili stariju verziju, nije potrebno obavljati ovo i možete direktno preći na sledeći korak "Instalacija softvera".

 1. Preuzmite DriverLoader datoteku [DL100_1411a.dmg]
 2. Dvaput kliknite na datoteku [DL100_1411a.dmg] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati fotoaparat
 3. Dvaput kliknite na ikonu [DL100_1411a] koja se pojavljuje na radnoj površini
 4. Dvaput kliknite na ikonu [DriverLoader]
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog
Instalirajte softver
 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_ILCA77M2V200.dmg]. - Još uvek nemojte povezivati fotoaparat.
 3. Dvaput kliknitena ikonu [Update_ILCA77M2V200] koja se pojavljuje na radnoj površini.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [FirmwareUpdater] (program za ažuriranje firmvera).
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog.  Napomena: poruka upozorenja za potvrdu identiteta može da se pojavi kada dvaput kliknete na [FirmwareUpdater].

  U tom slučaju, kliknite na OK da biste zatvorili poruku. Zatim pritisnite taster [Control] i istovremeno kliknite na ikonu [FirmwareUpdater]. Izaberite [Open] [Otvori] u meniju. Zatim izaberite [Open] [Otvori] kada se pojavi poruka upozorenja.
 6. Program za ažuriranje firmvera se pokreće.


  Kliknite da biste uvećali


 7. Uključite kameru.
 8. U skladu sa uputstvom u prozoru programa za ažuriranje firmvera, izaberite Menu [Meni] --> Setup subpage 4 [Podešavanje] --> USB Connection [USB veza] na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta].
  Ako je izabrana druga opcija, a Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta]. 9. Povežite fotoaparat sa računarom putem isporučenog USB kabla i LCD ekran fotoaparata će se isključiti. Pređite na sledeći korak.
  Napomena: Ako se LCD ekran fotoaparata ne isključi, pokušajte nešto od sledećeg:
  • Izvucite USB kabl iz fotoaparata, zatim ponovo priključite USB kabl.
  • Ako na kompjuteru postoji još neki slobodan USB priključak, ponovo povežite USB kabl na drugi priključak.
 10. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. Na ekranu računara će se pojaviti sledeći prozor:


  Kliknite da biste uvećali


  Istovremeno će se na LCD ekranu fotoaparata pojaviti poruka "Follow computer instructions" (Sledite uputstva na računaru). -Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se ažuriranje firmvera ne završi.
 11. Kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom delu programa za ažuriranje firmvera .


  Kliknite da biste uvećali


  Ako je verzija firmvera Ver.2.00 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi], isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.
 12. Kliknite na Next [Dalje] i pojaviće se sledeći prozor:


  Kliknite da biste uvećali


 13. Ponovo kliknite na Next [Dalje].
 14. Kada se pojavi poruka Reset camera [Resetuj fotoaparat] na LCD ekranu fotoaparata, pritisnite u sredinu kontrolnog točkića da biste ga resetovali. - LCD ekran će se isključiti. 15. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera.
 16. Posle resetovanja, ponovno povezivanje fotoaparata se proverava i pojavljuje se sledeći prozor:


  Kliknite da biste uvećali


 17. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja će se pojaviti traka progresa (oko 10 minuta). -ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 18. Kada se ažuriranje završi, pojaviće se sledeći prozor. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Kliknite da biste uvećali


 19. Isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.

Potvrdite da je verzija vašeg fotoaparata Ver 2.00.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup subpage 6 [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.