OSNOVE O OBEKTIVIMA

Blenda, f-brojevi i dubina polja
Otvor blende i ekspozicija

Otvor blende na objektivu (takođe poznat kao „membrana“ ili „blenda“) predstavlja genijalan plod mašinskog inženjeringa koji pruža otvor promenljive veličine na optičkoj putanji koji može da se koristi za kontrolisanje količine svetla koje prolazi kroz objektiv. Otvor blende i brzina zatvarača predstavljaju dva glavna sredstva upravljanja ekspozicijom: za određenu brzinu zatvarača, slabije osvetljenje zahteva veći otvor blende kako bi više svetla dospelo do ravni senzora slike, dok jače osvetljenje zahteva manji otvor blende radi postizanja optimalne ekspozicije. Alternativno, možete da održavate postavku otvora blende i da menjate brzinu zatvarača kako biste postigli slične rezultate. Međutim, veličina otvora koji pruža blenda takođe određuje koliko će „kolimisano“ biti svetlo koje prolazi kroz objektiv, a to direktno utiče na dubinu polja, pa će biti potrebno da kontrolišete otvor blende i brzinu zatvarača kako biste kreirali slike željenog izgleda.

Matematika iza F broja

- Tehnički razgovori -

F broj predstavlja žižnu daljinu objektiva podeljenu efektivnim prečnikom otvora blende. U slučaju objektiva 35 mm F1,4 G, kada je otvor blende podešen na maksimalnih F1,4, efektivni prečnik blende će biti 35 ÷ 1,4 = 25 mm. Imajte u vidu da se sa promenom žižne daljine objektiva takođe menja prečnik otvora blende pri određenom F broju. Na primer, otvor blende F1,4 na telefoto objektivu od 300 mm zahteva efektivni prečnik otvora blende od 300 ÷ 1,4 ≈ 214 mm. To bi dovelo do ogromnog, nezgrapnog i veoma skupog objektiva, pa zbog toga ne viđate mnogo dugačkih telefoto objektiva sa jako velikim maksimalnim otvorima blende. Nema prave potrebe da fotograf zna koji je stvarni prečnik otvora blende, ali je korisno razumeti princip.

„F brojevi“ ili „f koraci“

Svi objektivi imaju maksimalni i minimalni otvor blende koji se izražavaju u obliku F brojeva, ali se maksimalni otvor blende najčešće navodi u specifikacijama objektiva. Uzmimo za primer objektiv 35 mm F1,4 G kompanije Sony. Ovo je objektiv 35 mm F1,4: 35 mm je žižna daljina (to ćemo obraditi kasnije), a F1,4 je maksimalni otvor blende. Međutim, šta zaista znači „F1,4“? Pogledajte okvir „Matematika iza F broja“ da biste pronašli neke tehničke detalje, ali je za praktično razumevanje dovoljno da znate da manji F brojevi odgovaraju većim otvorima blende i da je F1,4 praktično najveći maksimalni otvor blende koji ćete susresti na objektivima opšte namene. Objektivi sa maksimalnim otvorom blende F1,4, F2 ili F2,8 obično se karakterišu kao „brzi“ ili „svetli“.

Standardni F brojevi koje ćete koristiti sa objektivima za fotoaparate su (od većih ka manjim): 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22 i ponekad 32 (za matematičare među vama, u pitanju su stepeni kvadratnog korena broja 2). To su puni koraci, ali prisutni su i frakcioni koraci koji odgovaraju polovini ili trećini punih koraka. Povećavanje otvora blende za jedan pun korak duplira količinu svetla koje prolazi kroz objektiv. Smanjivanje otvora blende za jedan korak prepolovljava količinu svetla koje stiže do senzora.

[1] Efektivni otvor blende (veličina ulaznog otvora) [2] Otvor blende [3] Žižna daljina Napomena: Vrednosti otvora blende i žižne daljine na ilustraciji su približne.

Otvor blende i dubina polja

„Dubina polja“ se odnosi na opseg razdaljina od fotoaparata u okviru kojih će fotografisani objekti izgledati prihvatljivo oštro.

Kod ekstremnih primera uske dubine polja, dubina fokusa može da bude samo nekoliko milimetara. Kao suprotni ekstrem mogu da se uzmu neke pejzažne fotografije sa izuzetno velikom dubinom polja na kojima je sve oštro fokusirano, od prostora direktno ispred fotoaparata do objekata udaljenih mnogo kilometara. Upravljanje dubinom polja predstavlja jednu od najkorisnijih tehnika dostupnih u kreativnoj fotografiji.

U suštini, veći otvori blende daju užu dubinu polja, pa ako želite da snimite portret sa lepo defokusiranom pozadinom, potrebna vam je širom otvorena blenda. Međutim, tu su i drugi faktori. Objektivi sa većim žižnim daljinama obično mogu da daju užu dubinu polja (delimično zbog toga što je, kao što smo naučili iznad, otvor blende F1,4 na objektivu od 85 mm mnogo veći od otvora blende F1,4 na širokougaonom objektivu od 24 mm), a razdaljina između objekata u sceni koju fotografišete takođe ima uticaj na opaženu dubinu polja.

Otvor blende (sleva nadesno): Otvoren (veliki) do Zatvoren (mali) Dubina polja (sleva nadesno): Od male do velike

Tri ključna faktora za efikasno defokusiranje

- Savet za snimanje -

Snimanje slika sa prelepo defokusiranom pozadinom u stvari je složenije od jednostavnog izbora svetlog objektiva i potpunog širenja otvora blende. To je prvi ključni faktor, ali ponekad sam veliki otvor blende neće dati željene rezultate. Drugi ključni faktor je razdaljina između subjekta i pozadine. Ako je pozadina veoma blizu subjekta, može da bude obuhvaćena dubinom polja ili da bude toliko blizu da količina defokusiranja nije dovoljna. Kad god je moguće, ostavite što veću razdaljinu između subjekta i pozadine koju želite da defokusirate. Treći ključni faktor je žižna daljina objektiva koji koristite. Kao što smo spomenuli iznad, lakše je postići usku dubinu polja sa većim žižnim daljinama, pa iskoristite i tu karakteristiku. Mnogi fotografi smatraju da su žižne daljine između 75 mm i 100 mm idealne za snimanje portreta sa fino zamućenom pozadinom.