Doprinos smanjenju uticaja na okruženje

Sony je u Japanu i čitavom svetu u cilju zaštite životne sredine pokrenuo inicijative koje se tiču kako načina rada naših proizvoda tako i mnogobrojnih načina njihove proizvodnje.

Proizvodni procesi koji čuvaju životnu sredinu

Sony je usredsređen na smanjenje uticaja na životnu sredinu počev od mesta na kojem nastaju naši proizvodi. Na primer, za proizvodnju CMOS senzora slike potrebna je čista soba sa izuzetno zahtevnom klimatizacijom. Preduzeli smo određene korake kako bismo obezbedili da su sobe energetski efikasne, ali i da se u njima održavaju nivoi kvaliteta radnog prostora potrebni za proizvodnju jednog od naših visokotehničkih proizvoda.

CMOS senzori slike iz novih energetski efikasnih čistih soba
CMOS senzori slike iz novih energetski efikasnih čistih soba

Energetski efikasno snabdevanje čistih soba za preciznu proizvodnju

CMOS senzori slike su elektronske oči pametnih telefona i digitalnih fotoaparata. Ima ih svaki Xperia™ uređaj, kao i mnogi drugi uređaji od fotoaparata do automobila. Najnovije poluprovodnike, kao što su CMOS senzori slike, nije moguće napraviti bez čiste sobe, gde se temperatura, vlažnost i čistoća održavaju uz potrošnju mnogo energije.

Svi doprinose zaštiti životne sredine

Zaposleni u fabrici rade na inovativnim rešenjima za zaštitu okruženja

Da bi se u čistoj sobi održali zahtevni uslovi potrebni za finu obradu poluprovodnika, veoma je važno koristiti iskustvo i znanje internih resursa. Oni su ključni za poboljšanja koja uvodimo, a koja mogu da smanje uticaj na životnu sredinu i održe standarde vezane za čistu sobu koji su potrebni za postizanje kvaliteta proizvoda i visokog stepena proizvodnje.

Svi doprinose zaštiti životne sredine

1. slučaj: Postrojenje u Nagasakiju

Bolja upotreba oslobođene energije
Postižemo više pomoću energije koju imamo

Recikliramo višak toplote kako bismo smanjili ukupnu potrošnju energije

Da bismo smanjili potrošnju energije u objektu Nagasaki Technology Center, usredsredili smo se na sistem klimatizacije. Za proizvodnju poluprovodnika važno je da se temperatura i važnost u čistoj sobi održavaju u određenom opsegu. Da bi se to ostvarilo, temperatura spoljnog vazduha koji se doprema u prostoriju prilagođava se hlađenjem ili zagrevanjem.

Energija za parno zagrevanje ove fabrike ranije se dobijala sagorevanjem fosilnog goriva. Kada smo u tom cilju počeli da koristimo toplotu koju oslobađa oprema koja se koristi u fabrici, povećali smo energetsku efikasnost oko 2,1 puta.

[1] Protok vazduha iz postrojenja za klimatizaciju [2] Oprema za hlađenje [3] Grejač [4] Postrojenje za proizvodnju poluprovodnika

Pre

Prethodni sistem je funkcionisao tako da se vazduh iz grejača mešao sa hladnim vazduhom radi precizne kontrole temperature vazduha u čistoj sobi. Da bi temperatura prostorije bila ujednačena, bilo je potrebno ohladiti mašine u čistoj sobi hladnim vazduhom koji se izbacivao iz sobe kao neiskorišćena toplota. Toplotna energija koju oslobađaju mašine nije se koristila.

Posle

Kod novog sistema se za kontrolu temperature u čistoj sobi koristi toplota koju oslobađaju mašine u čistoj sobi, a ne para koju proizvodi grejač. Zatvaranjem energetskog ciklusa oslobođena toplota se uspešno i produktivno reciklira unutar fabrike, čime se smanjuje potrošnja fosilnog goriva i emisije CO2.

Povećanje energetske efikasnosti i smanjenje emisija CO2

[1] godišnje

Povećanje energetske efikasnosti i smanjenje emisija CO2

Novi sistem pruža dve ključne prednosti u pogledu životne sredine: povećava ukupnu energetsku efikasnost korišćenjem oslobođene toplote i smanjuje emisije CO2 zahvaljujući manjoj potrošnji fosilnog goriva. Novi sistem je smanjio emisije CO2 za oko 52% u odnosu na prethodnu konfiguraciju, tj. sa prethodnih oko 9300 tona na oko 4400 tona.

Naše mere uštede energije ne utiču na proizvodnju

Šinosuke Baba

Sony Semiconductor Manufacturing Corporation
Odeljenje za održavanje

Šinosuke Baba

Nagasaki Technology Center uglavnom proizvodi CMOS senzore slike sa poluprovodnicima za kamere u pametnim telefonima. Da bismo korisnicima širom sveta pružili visokokvalitetne proizvode, Odeljenje za održavanje radi non-stop kako bi obezbedilo stabilno dopremanje i efikasno korišćenje energije u čitavoj proizvodnoj infrastrukturi.

Postavili smo sebi izazov pitanjem „Koju količinu toplote koja se oslobađa u fabrici možemo da iskoristimo?“. Novi sistem hvata i koristi znatnu količinu toplote koju oslobađaju proizvodna i servisna oprema. Zahvaljujući iskustvu i analizi podataka, poboljšavamo kontrolu za raspodelu toplote kako bismo primenili mere uštede energije bez uticaja na proizvodnju. Želimo da ljudi kažu da je ono što radimo „odlično na tih način“.

2. slučaj: SDT Tajland

Smanjenje potrebe za klimatizacijom
Pametnija i ciljana klimatizacija

Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd. (SDT) bavi se sklapanjem i isporukom poluprovodnika. Izmenom protoka vazduha po principu „delimične klimatizacije“ i podizanjem temperatura ohlađene vode, ova kompanija upravlja čistim sobama uz znatno manju potrošnju energije.

[1] Postrojenje za klimatizaciju [2] Ohlađeni vazduh [3] Zagrejani vazduh [4] Proizvodno postrojenje

Pre

Hladnim vazduhom, koji se doprema pomoću moćnih ventilatora ugrađenih u plafonu, hlade se čitava soba i mašine, pri čemu se oslobođena toplota usisava kroz otvore na podu.

Posle

Novi sistem koristi prirodnu konvekciju, tako da hladan vazduh ulazi na nivou poda, gde su i mašine koje proizvode toplotu. Topao vazduh se zatim prirodno podiže do plafona radi ponovne upotrebe, noseći sa sobom čestice prašine sa radnih površina.

Dobro za energetsku efikasnost, a i za Sony

Optimizacija protoka vazduha radi veće efikasnosti

Novi sistem je smanjio emisije CO2 za oko 67% u poređenju sa prethodnim sistemom, tj. sa približno 4000 tona na približno 1300 tona. Nedavno uvedene HVAC jedinice efikasnije kontrolišu protok vazduha time što usmeravaju vazduh na proizvodne mašine. Nove strategije protoka vazduha takođe podižu neželjenu prašinu sa proizvodnih površina do plafona.

Dobro za energetsku efikasnost, a i za Sony

[1] godišnje

Hirotoši Kikuči
Simulacija idealnog odnosa energije i učinka

Hirotoši Kikuči

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd
CWS – kancelarija za Pacifičku Aziju

Upravljanje energijom u fabrici podrazumeva stalnu potragu za načinima da se održi kvalitet proizvodnje uz manju potrošnju energije i manji uticaj na životnu sredinu. Naš cilj da uvedemo sistem klimatizacije zasnovan na prirodnoj konvekciji vazduha zahtevao je više ciklusa simulacija i analiza podataka. Budući da se ovaj sistem veoma razlikuje od konvencionalnih sistema za klimatizaciju, bila nam je potrebna i podrška muškaraca i žena iz proizvodnje kako bismo se uverili da nema negativnih uticaja na njihovo radno okruženje.

Ovaj sistem je instaliran i u fabrici za sastavljanje Xperia™ uređaja na Tajlandu (Sony Technology (Thailand) Co., Ltd). Ostale fabrike u Aziji bi uskoro trebalo da obnove opremu za održavanje, pa se nadamo da ćemo tokom tog obnavljanja unaprediti mere uštede energije. Nadamo se da ćemo ostvariti još veću uštedu energije i nastaviti da širom sveta povećavamo isporuku proizvoda kompanije Sony iz fabrika koje čuvaju životnu sredinu.

SRODNI PROIZVODI

Mobilni uređaji, tablet računari i pametni uređaji
Mobilni uređaji, dodatna oprema i pametni uređaji

Saznajte više o tehnologiji kompanije Sony

Projektori za sledeću generaciju
Projektori za sledeću generaciju
Inovativni načini obezbeđivanja struje za sve
Inovativni načini obezbeđivanja struje za sve
Slojevi sjajnih ideja
Slojevi sjajnih ideja