OSNOVE O OBEKTIVIMA

Makro fotografija
Maksimalni odnos uvećanja

Uvećanje svakog objektiva određuje njegova žižna daljina. Kod makro fotografije takođe nas zanima koliko blizu možemo da priđemo subjektu. Ta dva faktora, žižna daljina i minimalna razdaljina za fokusiranje, određuju maksimalni odnos uvećanja objektiva koji se ponekad naziva i odnos reprodukcije. Što bliže možete da priđete subjektu pomoću objektiva određene žižne daljine, to ćete postići veći odnos uvećanja.

Klasična definicija makro objektiva bila bi da je to objektiv koji prema specifikacijama ima maksimalni odnos uvećanja bar 1:1 ili „1x“. To znači da je subjekat moguće reprodukovati u prirodnoj veličini na senzoru slike fotoaparata: objekat od 10 mm može da se projektuje na senzor u vidu slike od 10 mm kada je objektiv dovoljno blizu subjekta. Maksimalni odnos uvećanja 1:2 ili „0,5x“ znači da maksimalna veličina slike istog objekta od 10 mm projektovana na senzor može da bude 5 mm ili polovina stvarne veličine.

0,35x – slika cveta

0,35x

1,0x – slika cveta

1,0x

Druge karakteristike makro objektiva za koje bi trebalo da znate

Makro objektivi namenski su dizajnirani za pružanje optimalnih optičkih performansi na veoma malim razdaljinama za fokusiranje i obično daju najoštrije rezultate sa male razdaljine. Međutim, to ne znači da možete da ih koristite samo za makro fotografiju. Mnogi makro objektivi takođe pružaju odlične performanse prilikom snimanja normalnih subjekata sa normalnih razdaljina.

Još jedna važna karakteristika makro objektiva kada se koriste sa male razdaljine je to da imaju jako malu dubinu polja. To znači da morate veoma pažljivo da fokusirate kako bi željeni detalji bili savršeno fokusirani. Stativ može da olakša fokusiranje u nekim situacijama. Možda ćete morati značajno da povećate otvor blende da biste postigli dovoljnu dubinu polja sa nekim subjektima. Mala dubina polja može da predstavlja prednost tako što naglašava ključne detalje u fokusu, a defokusira i sklanja naglasak sa ometajuće pozadine.

[1] Minimalna razdaljina za fokusiranje (približno 13 cm/5,1 inča pri uvećanju od 1x) [2] Radna razdaljina (približno 2 cm/0,8 inča pri uvećanju od 1x) [3] Minimalna razdaljina za fokusiranje (približno 35 cm/13,8 inča pri uvećanju od 1x) [4] Radna razdaljina (približno 16 cm/6,3 inča pri uvećanju od 1x) [5] Ravan senzora slike

Minimalna razdaljina za fokusiranje i radna razdaljina

Vrednost za minimalnu razdaljinu za fokusiranje u specifikacijama objektiva može da bude zbunjujuća. Minimalna razdaljina za fokusiranje meri se od subjekta do zadnje fokusne tačke objektiva koja se nalazi na ravni senzora slike u telu fotoaparata. Termin „radna razdaljina“ koristi se za opisivanje razdaljine između subjekta i prednjeg elementa objektiva.

Na primer, ako je navedeno da objektiv ima minimalnu razdaljinu za fokusiranje od 0,2 m (20 cm), u zavisnosti od debljine tela fotoaparata i dužine objektiva, možete da imate samo nekoliko centimetara radne razdaljine kada je postignut fokus na minimalnoj razdaljini za fokusiranje ako želite da napravite makro snimak 1:1. Toliko približavanje subjektu može da oteža osvetljavanje (radi prevazilaženja ove vrste problema sa osvetljenjem dostupni su specijalni makro blicevi i prstenasta svetla), fokusiranje može da bude otežano ako dođe čak i do malog pomeranja subjekta ili fotoaparata i velika je verovatnoća je da ćete na toj razdaljini uplašiti žive subjekte. Ako dođe do bilo kojeg od ovih problema, potrebno je da odaberete makro objektiv sa većom žižnom daljinom kako biste imali veći prostor za rad.