Misija nas u kompaniji Sony je da budemo kompanija koja inspiriše i potkrepljuje radoznalost.

Naša neograničena strast prema tehnologiji, sadržaju i uslugama, kao i neumorna potraga za inovacijama, navodi nas da pružamo revolucionarne nove oblike uzbuđenja i zabave na načine svojstvene samo kompaniji Sony.
Kreiramo jedinstvene nove kulture i doživljaje.

Sve radimo sa ciljem da probudimo emocije.


BE MOVED

Slika potrošačke elektronike

Potroš. elektronika

Slika mobilnih uređaja

Mobilni uređaj

Mrežne usluge

Dva spojena mala prsta

Finansijske usluge

Profesionalna video kamera kompanije Sony snima panoramu grada

Profesionalno