Ključne reči u vezi sa HD zvukom

koje bi svaki audiofil trebalo da zna

Želite li da zakoračite u uzbudljivi (i ponekad preplavljujući) svet HD zvuka? Dostupno je mnogo informacija o HD zvuku, ali terminologija može da izgleda kao nerazumljivi spoj skraćenica i zbunjujućih reči.

Ne brinite. Cilj nas u kompaniji Sony je da vas naoružamo znanjem o HD zvuku koje vam je potrebno da postanete audio ekspert i da postignete najbolji mogući doživljaj muzike.

Evo liste osnovnih termina u vezi sa HD zvukom koji trenutno kruže u audiofilskom svetu, kao i njihovih definicija:

HD zvuk:

Zvuk koji za kodiranje i reprodukciju muzike koristi veću brzinu uzorkovanja od one kod CD-a i mp3 datoteka. Karakteriše ga besprekorna jasnoća i nivo detalja, pa HD zvuk oživljava vaše omiljene numere zadržavanjem veće količine podataka nego u procesu konverzije originalne muzike u mp3 datoteke. U formate datoteka sa HD zvukom spadaju WAV, DSD, ALAC, FLAC i AIFF.

DSD nasuprot PCM:

Postoje dva glavna načina za obradu/kodiranje zvuka u digitalno upotrebljive formate – PCM i DSD. U osnovnim crtama, PCM je lakši za manipulisanje. Međutim, DSD je glavni format za arhiviranje koji se koristi u studijima, a neki bi rekli da DSD pruža semplove digitalnih datoteka koji su najpribližniji originalnom analognom izvoru. Evo detalja za svaki od njih:

DSD:

Direct-Stream Digital koristi kodiranje sa impulsnom kodnom modulacijom za čuvanje audio signala na digitalnim medijima za skladištenje. Brzina uzorkovanja koju pruža ova tehnologija je 2,8224 MHz ili 5,6448 MHz, što predstavlja 64 puta ili 128 puta veću brzinu uzorkovanja nego kod CD-a.

PCM:

Impulsna kodna modulacija je tehnologija koja konvertuje standardne audio signale u digitalni zvuk. U pitanju je standardni oblik digitalnog zvuka na računarima i CD-ima. Amplituda signala uzorkuje se u ravnomernim intervalima, a zatim se svaki uzorak ograničava na najbližu vrednost pomoću opsega digitalnih koraka.

Sa gubitkom kvaliteta:

Komprimovanje datoteka sa gubitkom kvaliteta rezultuje opadanjem količine podataka i kvaliteta u odnosu na originalnu verziju i povezuje se sa mp3 i AAC datotekama. Finalna datoteka zauzima mnogo manje prostora od originalne verzije, ali uz značajno opadanje kvaliteta.

Bez gubitka kvaliteta:

Komprimovanje bez gubitka kvaliteta omogućava skoro savršenu rekonstrukciju originalnih podataka iz podataka komprimovanih pomoću određene klase algoritama. Veličina datoteka sa podacima bez gubitka kvaliteta obično je veća od datoteka sa gubitkom kvaliteta, ali je kvalitet zvuka značajno bolji. Neki primeri formata datoteka ove vrste su FLAC i Apple Lossless.

Nekomprimovano:

Nekomprimovani zvuk predstavlja baš ono što mu naziv nagoveštava, originalne podatke bez komprimovanja. Uopšteno gledano, nabolji kvalitet zvuka dobija se pomoću nekomprimovanih audio datoteka kao što su WAV i AIFF. Mane nekomprimovanog zvuka obuhvataju veliku količinu prostora koji datoteke zauzimaju i propusni opseg neophodan za otvaranje i reprodukciju tih datoteka.

kHz/bit:

Ovo je standardna oznaka frekvencije uzorkovanja preko dubine u bitovima.

Broj kiloherca (kHz)

predstavlja merilo frekvencije uzorkovanja, što je broj uzorkovanja zvuka u sekundi. Stoga, što je broj kiloherca veći, bolji je kvalitet zvuka.

Dubina bitova

predstavlja merilo količine bitova (ili količine podataka) u svakom semplu. Dubina bitova je u direktno vezi sa rezolucijom svakog sempla. Što je dubina bitova veća, bolji je kvalitet zvuka.

Pošto ste sada naoružani novim rečnikom u vezi sa HD zvukom, odvojite malo vremena i doživite te termine u realnosti.

Slušajte kristalno jasnu numeru sa HD zvukom pomoću vrhunskih stereo slušalica za HD zvuk MDR-1A/B.

Uživajte u prednostima koje pruža DSD uz reprodukciju na Walkman® digitalnom muzičkom plejeru kapaciteta 64 GB sa podrškom za HD zvuk.

Sve omiljene numere možete da pronađete sa HD zvukom.