Sony proizvodi za snimanje

Veća pristupačnost snimanja

Zbog pristupačnosti u samom dizajnu, Sony proizvodi za snimanje otvaraju kreativne mogućnosti najrazličitijim korisnicima, bez obzira na godine, sposobnosti ili okruženje.

Pomoć za vid

Fokusirajte objekat

Čitač ekrana

Funkcija Čitač ekrana pruža glasovni izlaz kao alternativu za vizuelnu proveru postavki, čitanje ekrana menija fotoaparata, kao i čitanje informacija o snimanju tokom reprodukcije filma. Podržano je do sedam jezika.

Slika ekrana fotoaparata na kom je prikazan meni sa postavkama za Čitač ekrana

Funkcionalnost može da se razlikuje u zavisnosti od modela i verzije softvera fotoaparata. Pogledajte stranicu podrške za dotični model. 

Uvećavanje ekrana

Podesite željenu veličinu teksta

Funkcija uvećavanja ekrana vam omogućava da 1.5, 2.0 ili 2.5 puta uvećate veličinu teksta u prikazu menija. Ova funkcija se takođe može dodeliti dugmetu C1 kako biste uvećali tekst uvek kada treba.

Slika ekrana fotoaparata na kom je meni sa postavkom uvećanja ekrana
Slika ekrana fotoaparata na kom je meni sa postavkom uvećanja ekrana
Slika ekrana fotoaparata na kom je meni sa postavkom uvećanja ekrana (uvećanje ×1.5)
Uvećanje ×1.5
Slika ekrana fotoaparata na kom je meni sa postavkom uvećanja ekrana (uvećanje ×2.0)
Uvećanje ×2.0
Slika ekrana fotoaparata na kom je meni sa postavkom uvećanja ekrana (uvećanje ×2.5)
Uvećanje ×2.5

Funkcionalnost može da se razlikuje u zavisnosti od modela i verzije softvera. Pogledajte podršku na Web lokaciji za dotični model.

Eye AF postojano prati oči pokretnog objekta

Uživajte više u fotografiji uz pouzdani automatski fokus

Fotoaparati sa AI prepoznavanjem objekta, jedinstvenom mogućnošću koju nudi Sony, lakše zadržavaju stvari automatski u fokusu, tako da možete da se opustite i uživate u fotografisanju. Fotoaparat brzo detektuje i fokusira oči objekta, postojano prateći čak i objekte koji se brzo kreću.

Funkcija Eye AF (za ljude)
Funkcija Eye AF (za životinje)
Funkcija Eye AF (za ptice)

Funkcionalnost može da se razlikuje u zavisnosti od modela i verzije softvera fotoaparata. Pogledajte stranicu podrške za dotični model.

Olakšano snimanje uz prepoznavanje objekta u realnom vremenu

AI-potpomognut AF detektuje ljudsku formu, pozu i pokret

Svojom inovativnom AI procesorskom jedinicom, α je još više unapredio automatski fokus. Na osnovu naučenih ljudskih forma i poza prepoznaje položaj tela i glave, a ne samo ljudske oči, pa je moguće zaključati fokus na objektu i pratiti ga i kada je licem okrenut od fotoaparata ili kada nosi masku.

Slika žene kako hoda na otvorenom
Slika koja ilustruje prepoznavanje objekata potpomognuto veštačkom inteligencijom (AI) koje otkriva ljudske forme i poze.

Prepoznavanje šireg spektra objekata

Prepoznavanje objekta je kompatibilno sa šest tipova: [Human], [Animal], [Bird], [Insect], [Car/Train] i [Airplane].

Primer slike koji prikazuje tip objekta (čovek) koji AI fotoaparata može da prepozna
Primer slike koji prikazuje tip objekta (pas) koji AI fotoaparata može da prepozna
Primer slike koji prikazuje tip objekta (ptica) koji AI fotoaparata može da prepozna
Ptica
Primer slike koji prikazuje tip objekta (insekt) koji AI fotoaparata može da prepozna
Insekt
Primer slike koji prikazuje tip objekta (voz) koji AI fotoaparata može da prepozna
Automobil/voz
Primer slike koji prikazuje tip objekta (avion) koji AI fotoaparata može da prepozna
Avion

Funkcionalnost može da se razlikuje u zavisnosti od modela i verzije softvera. Pogledajte podršku na Web lokaciji za dotični model.

Funkcija praćenja u realnom vremenu

Postojano i pouzdano pratite pokretni objekat

Čak i kada ne možete jasno da vidite lice objekta, funkcija praćenja u realnom vremenu automatski prati objekat koji odredite i održava ga u fokusu kako bi se, na primer, dobili bolji snimci portreta.

Slika skijaša u pokretu, preko čije glave je postavljena oznaka indikatora praćenja
Funkcija praćenja u realnom vremenu

Funkcionalnost može da se razlikuje u zavisnosti od modela i verzije softvera fotoaparata. Pogledajte stranicu podrške za dotični model.

Pomoć za precizno fokusiranje

Korisne funkcije za lakše fokusiranje

Čak i u situacijama kada je ručno fokusiranje teško izvodljivo, pomoću funkcije Peaking možete lakše da proverite fokusiranje objekta na ekranu tako što ćete uvećati sliku i dodati boju kojom ćete razgraničiti fokusiranu oblast. Tokom snimanja video zapisa, funkcija mape fokusa jasno ističe razlike u dubini polja.

Slika dve marionete na sceni, od kojih je jedna u fokusu, kao ilustracija funkcije Peaking
Funkcija vršnih boja
Ekran fotoaparata sa bojama na mapi fokusa koje ukazuju na dubinu polja
Funkcija mape fokusa

Funkcionalnost može da se razlikuje u zavisnosti od modela i verzije softvera fotoaparata. Pogledajte stranicu podrške za dotični model.

Pomoć za radnje

Kontrole fotoaparata nadohvat ruke

Opsežne funkcije prilagođavanja

Dodelite često korišćene operacije lako dostupnoj dugmadi

Funkcija Custom Key omogućava dodeljivanje širokog spektra osnovnih operacija dugmadi smeštenoj oko rukohvata. Prilagodite fotoaparat svom stilu i mogućnostima snimanja koristeći lako dostupne kontrole, čak i kada snimate jednom rukom.

Zadnja i bočna strana fotoaparata na kojima su označena prilagodljiva dugmad
Zadnja strana fotoaparat na kojoj je prikazan meni operacija na ekranu
Operacije dodirom

Jedan običan dodir sprečava propuštanje prilika za snimanje

Praktične operacije dodirom omogućavaju izvođenje nekoliko običnih operacija samo uz lagani dodir vrhom prsta, bez hvatanja fotoaparata rukom. Operacije dodirom na ekranu omogućavaju fokusiranje objekta, aktiviranje zatvarača i izbor objekta za praćenje prilikom snimanja fotografija ili video zapisa.

Slika fotoaparata podešenog za snimanje na otvorenom i prsta čoveka koji dodiruje ekran fotoaparata

Funkcionalnost može da se razlikuje u zavisnosti od modela i verzije softvera fotoaparata. Pogledajte stranicu podrške za dotični model.

Višeugaoni LCD ekran sa četiri ose pruža neuporedivu fleksibilnost nadgledanja

Fleksibilnost koja omogućava lakše kreiranje selfija i snimaka pod visokim i niskim uglom

Model α7R V sa svojim višeugaonim ekranom sa četiri ose omogućava neograničeno prilagođavanje ugla i po horizontali i po vertikali. Zbog toga je lako proveriti sliku na LCD ekranu tokom ili nakon snimanja bez obzira na položaj ili orijentaciju fotoaparata, pa čak i dok sedite. LCD ekran promenljivog ugla se na drugim modelima otvara horizontalno kada se snimaju fotografije i video zapisi, te je lako kadrirati selfije i snimke pod visokim i niskim uglom jer ih je lakše pregledati.

Slika koja ilustruje tri položaja višeugaonog LCD ekrana sa četiri ose
Višeugaoni LCD ekran sa četiri ose
Slika fotoaparata koja ilustruje moguće pravce rotiranja LCD ekrana promenljivog ugla sa bočnim otvaranjem
LCD ekran promenljivog ugla sa bočnim otvaranjem

Funkcionalnost može da se razlikuje u zavisnosti od modela i verzije softvera fotoaparata. Pogledajte stranicu podrške za dotični model.

Držač za snimanje sa malim stativom

Jednostavan rad kako desnom tako i levom rukom

Opcionalni rukohvat za snimanje sa mini-stativom omogućava vam dva stila snimanja: stil rukohvata za rukovanje jednom rukom pri kom možete da pristupite funkcijama koristeći palac ili stil stativa uz daljinski upravljač. Funkcije obuhvataju otpuštanje zatvarača, pritiskanje dugmeta REC za snimanje i uvećavanje i smanjivanje prikaza.

Slika fotoaparata kog neko drži za montirani rukohvat
Slika čoveka koji drži osnovu rukohvata fotoaparata dok gleda u monitor fotoaparata
Slika žene koja sedi okrenuta ka fotoaparatu postavljenom na mali stativ i ispred nje na stolu je tanjir sa hranom

Funkcionalnost može da se razlikuje u zavisnosti od modela i verzije softvera. Pogledajte podršku na Web lokaciji za dotični model.