Sistem osvetljenja
Osvetljenje za prefinjene slike

Bilo da snimate fotografije ili filmove, osvetljenje je ključno za stvaranje atmosfere koja efikasno prenosi ono što ste želeli da dočarate. Ovde predstavljamo nekoliko alata za osvetljenje i tehnika osvetljenja koje možete da koristite da biste snimali slike profesionalnog kvaliteta.

Vodeći brojevi (GN) za blic

* Dostupnost proizvoda zavisi od regiona.

Spoljni blic za veću udaljenost

„Vodeći brojevi“ označavaju mogućnost fleš jedinice da osvetli objekte sa daljine. Vodeći broj je jednak maksimalnoj udaljenosti između blica i objekta pomnoženoj odgovarajućim F brojem otvora blende: vodeći broj (GN) = udaljenost (m) x otvor blende (F broj)

Vodeći broj 60 (u metrima kada je ISO 100), na primer, znači da će objekat koji je udaljen 15 metara biti ispravno osvetljen pri postavci otvora blende F4 (60 = 15 x 4). Ako smanjite otvor blende na F8, udaljenost će biti prepolovljena, tako da će ispravno biti osvetljeni objekti na maksimalnoj udaljenosti od 7,5 metara (60 = 7,5 x 8). Poboljšanje ISO vrednosti fotoaparata može dati rezultate slične onima koji se dobijaju kada se koristi fleš jedinica sa višim GN brojem.

Spoljne fleš jedinice

Odbijanje blica 
Ublažite senke i poboljšajte dubinu

Iako konfiguracija sa blicem koji nije montiran na fotoaparat može da poboljša vizuelnu dubinu, obično je lakše i ponekad podjednako efikasno odbiti svetlo fleš jedinice na fotoaparatu o neku obližnju površinu kao što su zid ili plafon kako bi se dobilo prirodnije osvetljenje sa poboljšanom dimenzionalnošću. Razlika može da bude drastična, a pošto fleš jedinica ostaje na fotoaparatu, zadržavate maksimalnu mobilnost i brzinu. Odbijanje blica takođe omogućava veću pokrivenost i idealno je kada, na primer, treba da osvetlite grupu ljudi.

Direktni blic
DIREKTNI BLIC
Odbijanje o plafon
ODBIJANJE BLICA
Odbijanje o plafon

Uperite blic ka plafonu da bi se svetlo rasulo i proširilo i da biste dobili mekšu atmosferu i prefinjenije slike od onih koje se dobijaju direktnim blicem.

Direktni blic

Direktni blic

Odbijanje o plafon

Odbijanje blica

Odbijanje o zid

Možete da koristite i odbijanje o zid ako želite meke senke koje padaju na bok kontura objekta. Ovaj pristup ponekad može bolje da se uklopi sa unutrašnjim osvetljenjem.

Odbijanje o plafon
DIREKTNI BLIC
Odbijanje o zid
ODBIJANJE BLICA
Direktni blic

Direktni blic

Odbijanje o zid

Odbijanje blica

Sinhronizacija blica
Brza i spora sinhronizacija blica

Da biste stvorili pozadinski bokeh po jakom svetlu, potrebni su vam velika brzina zatvarača i veliki otvor blende. Ako vam je potreban i blic za popunu, maksimalna brzina zatvarača će biti ograničena, što može da onemogući upotrebu dovoljno velikog otvora blende. Brza sinhronizacija (HSS) omogućava upotrebu blica pri svim brzinama zatvarača, tako da po potrebi možete da povećate otvor blende.

Spora sinhronizacija se koristi u situacijama u kojima je sporo otvaranje blende potrebno za odgovarajuću ekspoziciju pozadinskog okruženja na zatvorenom ili noću. Blic se aktivira kako bi se osvetlio subjekat, a zatvarač se ne zatvara odmah, već ostaje otvoren dovoljno dugo da bi se podesila i ekspozicija pozadine. To vam daje dobro balansirane slike u kojima su i ekspozicija objekta i ekspozicija pozadine ispravne.    

Brza sinhronizacija

[Levo] Normalno [Desno] HSS

Brza sinhronizacija

Blic za popunu obično ograničava brzinu zatvarača, što zahteva mali otvor blende koji pozadinu održava u fokusu. HSS omogućava veliku brzinu zatvarača i veliki otvor blende za malu dubinu polja.

Spora sinhronizacija

Uz standardni blic se postiže dobra ekspozicija objekta, dok je pozadina tamna. Uz blic sa sporom sinhronizacijom postiže se ispravna ekspozicija i objekta i pozadine.

Spora sinhronizacija

[Levo] Normalno [Desno] Spora sinhronizacija

Blic nemontiran na fotoaparat
Konfiguracije sa 1, 2 ili 3 svetla uz kontrolu odnosa

Veći broj bliceva koji nisu montirani na fotoaparat može znatno da proširi opcije osvetljenja. Kontrola odnosa putem infracrvene ili radio komunikacije može da olakša postizanje idealnog osvetljenja iz svakog izvora.

1 svetlo: B

1 svetlo
1 svetlo

Iako konfiguracije sa više izvora svetlosti pružaju veću raznovrsnost, uz jedan blic koji nije montiran na fotoaparat mogu se dobiti divne slike ako se glavni izvor svetlosti udalji od ose fotoaparata kako bi se dobile dublje, zanimljivije senke i konture. Odbijeno svetlo pruža dodatnu popunu. Fleš jedinica na fotoaparatu (A) koristi se samo za upravljanje, dok fleš jedinica koja nije montirana na fotoaparat (B) funkcioniše kao glavni izvor svetlosti za čitavu scenu.

2 svetla: B + C

2 svetla
2 svetla

Konfiguracija sa 2 svetla nudi više raznovrsnosti i kontrole jer vam omogućava da postavite fleš jedinice i prilagodite njihovo dejstvo kako biste postigli optimalnu dubinu objekta uz odgovarajući odnos glavnog svetla i svetla za popunu. Glavno svetlo (B) osvetljava objekat sa strane, dok svetlo za popunu (C) umekšava senke i osvetljava pozadinu. U poređenju sa gorenavedenom konfiguracijom sa 1 svetlom, objekat je jasnije definisan i izraženiji u odnosu na pozadinu. Kao kod konfiguracije sa 1 svetlom, blic na fotoaparatu (A) pruža samo kontrolu.

3 svetla: B + C + D

3 svetla
3 svetla

Treće svetlo vam daje dodatnu slobodu da osvetlite pozadinu i definišete konture objekta. U ovom primeru se koristi glavno svetlo (B) za primarno osvetljenje objekta, dok svetlo za popunu (C) direktno i široko osvetljava pozadinu. Treće svetlo, u ovom slučaju ivično svetlo (D), obezbeđuje jasnu liniju svetlosti koja definiše stranu objekta najudaljeniju od glavnog svetla, tako da se on dobro ističe od relativno svetle pozadine. Iako je osvetljenje na ovoj slici generalno ujednačenije nego u oba prethodna primera, svaki element je jasno odvojen i dobro definisan. Blic na fotoaparatu (A) omogućava samo upravljanje.

Fleš jedinice pogodne za korišćenje van fotoaparata

Daljinsko upravljanje radio vezom

Iako je daljinsko upravljanje svetlom pomoću infracrvenih signala dobro za konfiguracije kratkog dometa u kojima je ambijentalno osvetljenje odgovarajuće i ne postoje prepreke koje blokiraju signale za upravljanje, daljinsko upravljanje radio vezom pouzdano funkcioniše u mnogo većem broju okruženja. Blic sa radio sistemom (HVL-F45RM) i bežični radio upravljač/risiver (FA-WRC1M/FA-WRR1) kompanije Sony olakšavaju podešavanje više naprednih konfiguracija bliceva i mogu da šalju detaljne, precizne podatke za upravljanje na maksimalno 15 fleš jedinica u maksimalno 5 grupa (3 grupe u režimu TTL) na razdaljinama od čak približno 30 metara (98,4 stope). Signali za upravljanje stižu do risivera nezavisno od preovlađujućih uslova osvetljenja, kao i lokacije risivera ili prepreka. Upravljanje bežičnom radio vezom daje najujednačenije rezultate u najrazličitijim uslovima snimanja.

Duboke kompozicije
Duboke kompozicije

Uz domet od oko 30 metara (98,4 stope), blic ili upravljač sa radio sistemom vam omogućavaju da strateški postavite i kontrolišete svetlo kako biste najefikasnije osvetlili udaljene objekte ili detalje pozadine.

Pouzdano pri svakom osvetljenju

Dok upravljanje pomoću infracrvenih signala mogu da prekinu jaka sunčeva svetlost ili drugi izvori u koje spadaju infracrvene komponente, daljinsko upravljanje radio vezom pouzdano funkcioniše u svim uslovima osvetljenja.

Pouzdano pri svakom osvetljenju
Prevaziđite prepreke
Prevaziđite prepreke

Daljinsko upravljanje radio vezom zaobilazi prepreke koje bi onemogućile upravljanje pomoću infracrvenih signala. Risiveri se mogu postaviti iza kamere ili objekta bez ugrožavanja pouzdanosti.

Bežični blic sa radio kontrolom i upravljač/risiver

[1] HVL-F45RM (risiver / blic nemontiran na fotoaparat)
[2] FA-WRR1 (risiver) + kompatibilni blic (blic nemontiran na fotoaparat)
[3] FA-WRR1 (risiver) + studijski blic (putem kabla za sinhronizaciju)
[4] HVL-F45RM (upravljač / blic na fotoaparatu)
[5] FA-WRC1M (upravljač)

LED osvetljenje
Dodatno svetlo za bolje slike

Isklj./uklj.

Dodatno svetlo za bolje slike

Efikasna, dugotrajna LED svetla mogu vam pružiti dodatno osvetljenje potrebno za snimanje slika visokog kvaliteta. Omogućavaju vam da snimate uz niži ISO i mogu da olakšaju fokusiranje.

Ravnoteža prirodnih boja

Neprilagođeno LED svetlo liči na prirodnu sunčevu svetlost, pa je lako uskladiti temperaturu boje drugih vrsta osvetljenja i postići ravnotežu prirodnih boja kad god snimate.

Ravnoteža prirodnih boja

Isklj./uklj.

Stalno prilagođavanje osvetljenosti

Isklj./uklj.

Stalno prilagođavanje osvetljenosti

Upravljanje promenom osvetljenosti omogućava lako prilagođavanje odnosa osvetljenosti i svetla kako bi se stvorila željena atmosfera i istakao željeni nivo detalja.