TELEKONVERTOR OD 1,4 x

Doseg od 1,4x uz vrhunsku optiku i način rukovanja

SEL14TC.SYX

Telekonvertor od 1,4x koji održava pune performanse G Master objektiva.