Televizori i kućni bioskop


Razumevanje naziva modela TV-a

Možda izgleda kao da se naziv modela TV-a sastoji od nasumičnog skupa slova i brojeva, ali iza njega se krije izvesna logika.

Svaki model sadrži tri segmenta koji mogu da vam pomognu da identifikujete ključne informacije o televizoru.

Ta tri dela su sledeća:


2K (KDL) ili 4K (KD) Primer modela TV-a
Veličina ekrana Primer modela TV-a Primer modela TV-a
Ime serije Primer modela TV-a

NAPOMENE:

 • Kada pretražujete opšte informacije na lokaciji podrške, koristite naziv modela
 • Slede primeri ispravnih naziva modela: KD-55X8507C, KDL-32EX710 i KLV-40NX520

Kako da proverite naziv svog modela
Na nalepnici proizvoda

Naziv modela je obično naveden na nalepnici koja se nalazi na zadnjoj strani TV-a ili je ugraviran na prednjoj tabli TV-a. Imajte na umu da se broj modela i serijski broj razlikuju:

 1. Naziv modela
 2. Serijski broj
Primer naziva modela i serijskog broja
U korisničkim podešavanjima TV-a

Opcija A – Android TV kompanije Sony (verzija softvera 3.533 ili starija):

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme HOME
 2. Izaberite [Settings] (Postavke) > [TV] (Televizor) > [About] (Opis) > [Device name] (Naziv uređaja) > [System information] (Sistemske informacije)
Ekran sa sistemskim informacijama

Opcija B – Android TV kompanije Sony (verzija softvera 3.843 ili novija):

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme Help (Pomoć)
 2. Izaberite [System information] (Sistemske informacije)
Ekran pametne pomoći

Ekran sa sistemskim informacijama

Opcija C – Za televizore koji nemaju Android:

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme HOME
 2. Izaberite [Help] (Pomoć) ili [Settings] (Postavke) > [Customer Support] (Korisnička podrška) naziv modela će se prikazati u gornjem desnom uglu ekrana
Ekran sa sistemskim informacijama – modeli koji nemaju Android

NAPOMENA: Koraci mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela i verzije softvera.


Blu-ray Disc plejeri (BDP) i sistemi kućnog bioskopa

U nastavku su navedeni primeri za BDP i sisteme kućnog bioskopa:

 1. Naziv modela
 2. Serijski broj
BDP i HC uređaji