Sony Original Blended Material

Pakovanje napravljeno 100% od papirnih materijala

Pomažemo Zemlji da ostane lepa za budućnost

Sony Group učestvuje u raznim aktivnostima zaštite životne sredine, a jedna od njih je upotreba papirnih pakovanja za proizvode umesto oslanjanja isključivo na plastiku.

Šta je „Original Blended Material“ kompanije Sony?

„Original Blended Material“ je izdržljivi papir koji je razvio Sony. Pogodan je za različite tipove pakovanja i ima manji uticaj na životnu sredinu od nove plastike.

Nastanak „Original Blended Material“-a

Napravljeno od održivih materijala

Bere se iz biljke kratkog rasta radi manjeg uticaja na sredinu u odnosu na plastiku

Iako većina proizvoda od papira potiče od zrelih višegodišnjih stabala, naša mešana ambalaža koristi biljke sa kratkim ciklusom rasta poput bambusa i šećerne trske. Proizvodnja iz biljaka s kratkim ciklusom rasta stvara manje CO2 jer se mogu uzgajati, sortirati i ubirati po potrebi, u poređenju sa sečom i brigom o trajnicama tokom životnog ciklusa.

1. Višegodišnja biljka 2. Biljka sa kratkim ciklusom rasta 3. Mladica 4. Rastuće drvo 5. Seča 6. Sortiranje i žetva 7. Period apsorpcije CO2

Održivost kroz zelene materijale
Razvoj praktičnog i održivog pakovanja

Proizvodi kompanije Sony dobijaju se u pakovanjima različitih oblika.
Isti materijali su korišćeni za pravljenje prototipova čiji oblik je mogao da se menja pri svakom prilagođavanju formule.

Podižemo svest pomoću našeg pakovanja

Smanjenje upotrebe jastučića i materijala za pakovanje

Upotreba taktilnih, visokokvalitetnih materijala – napravljenih vodeći računa o ekologiji – omogućava nam da ostvarimo svoje ciljeve vezane za održivost, ali takođe, verujemo, podstiče naše korisnike da više štite životnu sredinu.

Vodimo računa o čitavom pakovanju

Spoljna kutija, unutrašnja kutija, rukavi, jastučići...sve je 100% „Original Blended Material“ kompanije Sony.
To je prilagodljivi materijal koji se može oblikovati i koristiti u različite svrhe.

Sony logotip utisnut u papirni materijal
Smanjena upotreba mastila

Reči i tekst se mogu reprodukovati utiskivanjem, bez upotrebe mastila.

Nema nepotrebnog bojenja

Finalni proizvod se ne boji kako bi se zadržao privlačan prirodni izgled, ali i radi lakšeg rukovanja i upotrebe manje količine resursa.

Slika papirnog materijala
Napravljeno tako da se može reciklirati

Pakovanja napravljena od Blended Material-a mogu se prikupljati sa drugim papirnim materijalima, bez potrebe za dodatnim sortiranjem, što olakšava recikliranje u novi papir.

1. Reciklirano u novi papir 2. Proizvedeno 3. Kupljeno 4. Prikupljeno kao materijal 5. Obrađeno kao otpad

Težimo održivom pakovanju

Sadašnjost i budućnost pakovanja

Portret dizajnera
Keniči Hiroze

Dizajner
Kreativni centar
Sony Group Corporation

Svrha ovog materijala jeste „komunikacija“ sa klijentima kako bismo ih podstakli da više štite životnu sredinu. Želeli smo da im saopštimo „gde“, „šta“, „kako“ i „zašto“. U principu, za Sony, podizanje svesti o životnoj sredini nije nešto što se može postići samo pružanjem proizvoda. Ekološki ciklusi se odvijaju nezavisno od postupaka onih kojima je taj koncept poznat. U skladu sa tom idejom, posetili smo razna okruženja, pažljivo izabrali sirove materijale i kombinovali ih koristeći njihove najbolje karakteristike kako bismo napravili funkcionalno optimizovane materijale i pretvorili ih u „materijale za komunikaciju. Nadamo se da će ovo pakovanje preneti tu poruku ljudima.