Xperia™ Ear

Ušteda resursa za koju je lepo čuti

Mobilni proizvodi menjaju način na koji ljudi žive i rade i obezbeđuju svetliju budućnost zahvaljujući inovativnim funkcijama i dizajnu. Xperia™ Ear je jedan od tih moćnih alata. Saznajte kako smo proširenje tržišta uskladili sa očuvanjem životne sredite.

Inovativni proizvodi ne treba da oštećuju životnu sredinu

Performanse koje omogućavaju bezbrižno korišćenje, uključujući otpornost na udarce, veoma su važne za mobilne uređaje jer ih stalno nosimo sa sobom i želimo da uživamo u njima. Da bi neki materijal bio pogodan za korišćenje, on mora da ima odgovarajuće karakteristike. Predstavljamo vam novi Xperia™ Ear od reciklirane SORPLAS™ plastike, ekskluzivni proizvod kompanije Sony.

Xperia Ear i pametni telefon

Šta je to Xperia™ Ear?

To je novi pametni uređaj koji nosite na uhu radi komunikacije bez upotrebe ruku. Samo pričajte sa digitalnim pomoćnikom da biste bez vađenja pametnog telefona koristili e-poštu, upućivali i primali pozive, proveravali raspored i upravljali njime. 

Rezultati se vide spolja

Nije dovoljno nešto poželeti da bi se to desilo. Treba postaviti konkretne ciljeve i raditi na njima. Utvrdili smo gde trošimo najviše plastike kako bismo ostvarili ciljeve vezane za upotrebu reciklirane plastike.

Upotreba reciklirane plastike bi mogla da se poveća

Futrola za punjenje uređaja Xperia™ Ear. Imajući u vidu situacije u kojima se ovaj proizvod koristi, Sony je odlučio da za spoljašnjost futrole koristi SORPLAS™, koji nudi optimalnu postojanost boje i otpornost na udarce. Obavili smo više testova i primenili dosta poboljšanja kako bismo se uverili da je dovoljno dobar za naše kvalitetne proizvode, čime smo upotrebu reciklirane plastike podigli na oko 45%. Pored toga, za Xperia™ Ear koristimo SORPLAS™ napravljen od materijala kao što su otpadni optički diskovi iz fabrika i reciklirane flaše za vodu iz široke potrošnje, čime se takođe podržava recikliranje.

Otporno na padove

Otporno na padove

Spoljna površina mora da bude dovoljno otporna kako bi štitila slušalice, kao i punjač ugrađen u futrolu. Obavili smo više testova ispuštanja i uneli više izmena u dizajn kako bismo poboljšali amortizaciju udara i dobili dobru otpornost na udarce.

Lepota koja traje

Lepota koja traje

Završni sloj boje takođe mora da bude izdržljiv, jer se futrola uzima rukama namazanim kremom, okreće po tašni i nosi unaokolo. Zato smo proveravali i potvrdili prianjanje boje za materijal i hemijsku otpornost.

Još jedan pogled na pakovanje

Pakovanje smo osmislili tako da bude privlačno, ali i da bude praktično i da štedi resurse. To obuhvata redizajniranje strukture kako bi se smanjila upotreba papira. Ovo je pakovanje koje mami poglede.

Smanjenje težine od oko 30%

Većina pakovanja se pravi od kartona kako bi se proizvod dovoljno zaštitio tokom prevoza. Pakovanje za Xperia™ Ear napravljeno je od recikliranog papira višeslojne strukture, što mu znatno smanjuje težinu u poređenju sa standardnim tablama od recikliranog papira, i to bez gubitka izdržljivosti. To je doprinelo smanjenju težine, kao i upotrebi znatno manje količine papira.

Divni završni sloj prevazilazi slabosti

Izbrazdanost površine koja se javlja usled višeslojne strukture neutrališe se primenom sloja papira pogodnog za štampu sa spoljne strane. Razvijena je nova tehnika kako bi se na papiru na prevojima napravili useci, čime se dobijaju divne štampane površine i savijene ivice.

Pakovanje uređaja Xperia

Precizna kontrola hemijskih supstanci radi korišćenja uređaja bez brige

Sony je uspostavio sopstvene globalne standarde za upravljanje hemijskim supstancama koje koristi za delove i materijale i istovetno ih primenjuje svuda u svetu. Pogledajmo, na primer, sredstva protiv plamena na bazi broma (BFR-ove). Neki BFR-ovi su štetni po ljudsko zdravlje, zadržavaju se u životnoj sredini i talože u živim organizmima. Sony Mobile Communications je lider u industriji jer zabranjuje njihovu upotrebu u mobilnim telefonima (štampane ploče, kablovi i kućišta) još od 2002. Usvajanjem tih mera, koje se već primenjuju na Xperia™ pametne telefone i tablete, došli smo do toga da se BFR ne koristi za Xperia™ Ear.

Korak bliže svođenju uticaja na životnu sredinu na nulu u oblasti mobilnih uređaja

„Put do nule“ je osnovni plan kompanije Sony za održiviji svet. Da bismo ostvarili ciljeve globalnog plana za zaštitu životne sredine kompanije Sony, pristupili smo svom novom pametnom uređaju sa aspekta uštede resursa, što nam je omogućilo da povećamo upotrebu reciklirane plastike i smanjimo upotrebu papira. Sony će uspeti da proširi inicijative za zaštitu životne sredine i na nove proizvode i kategorije.

Dostupnost modela varira u zavisnosti od regiona i zemlje.
[Informacije od januara 2017. dobijene na osnovu istraživanja kompanije Sony.]

Xperia pametni proizvodi

Pametni proizvodi

Pogledajte još proizvoda kompanije Sony sa ekološki prihvatljivim funkcijama