Xperia™: ka ambalaži bez plastike

Dostupnost proizvoda i usluga zavisi od regiona.

Trudimo se da potpuno eliminišemo plastičnu ambalažu

Od aprila 2021. primenjujemo Ekološki prihvatljivo postupanje 2025 (GM2025), skup srednjoročnih ekoloških ciljeva koji čine deo plana Road to Zero kompanije Sony. GM2025 progresivno smanjuje količinu plastike u ambalaži naših prenosivih proizvoda, na putu ka potpunoj eliminaciji.

Eliminisanje plastike iz ambalaže za uređaj Xperia

[1]   Navedene cifre su proporcije (procenti po težini) plastike koja se koristi u pojedinačnim pakovanjima globalnih modela.
[2]  Promene od 2018. do 2019: ležišta od livene plastike zamenjena su ležištima od pulpe, a razdelnici od livene plastike zamenjeni su kartonom.
[3]  Promene od 2019. do 2020: konstrukcija kutije je promenjena i smanjena je upotreba materijala, uključujući plastiku (najviše PP filma). 
[4]  Promene od 2020. do 2021: plastificirana površina kutije zamenjena je lakom, plastični omot dobijenog USB kabla zamenjen je papirnom futrolom, a plastificirana površina nalepnice zamenjena je lakom.

Dizajniranje zaštitne i funkcionalne ambalaže bez plastike

Eliminacija plastike za jednokratnu upotrebu

Redizajniranje i uklanjanje zaštitne plastične ambalaže

U sklopu naše inicijative održivosti, smanjujemo upotrebu količine plastike u ambalaži time što plastične komponente eliminišemo ili ih zamenjujemo papirnim materijalima. Na primer, zamenjujemo zaštitu od plastičnog filma lakom otpornim na grebanje za Xperia 1 III i zamenjujemo plastičan omot za USB kablove papirnom futrolom.

[1] Plasitificirani sloj → lak otporan na grebanje     [2] Plastični film → papir    [3] Plastika → deblji papir ili pulpa
[4] Nalepnica    [5] Futrola za USB kabl

Slika papira koji će se reciklirati
Pažljivo biramo materijale da bismo izbegli izbeljivanje

Ležišta u kutijama za pametne telefone prave se od pulpe od fabričkog otpadnog papira u posebno napravljenom prilagođenom kalupu. Pulpa koja se koristi pažljivo se bira kako bi se postigla željena bela boja bez potrebe za izbeljivanjem.

Smanjenje sadržaja plastike u spoljnoj kutiji

Ne menjamo zaštitu proizvoda i funkcionalnost ambalaže

[1] Plastika → papir    [2] Plastično ležište je eliminisano

Trudimo se da eliminišemo plastičnu ambalažu

Tomojuki Nišizaki

Inženjer za dizajn ambalaže
Kompanija Sony Corporation, Mobile Communications Business Group, 
Sektor za razvoj proizvoda, sektor za dizajn proizvoda

Portret inženjera za dizajn ambalaže

Svest o životnoj sredini je na sve višem nivou. Mediji se odnedavno bave zagađenjem mora do kojeg dolazi usled neodgovarajućeg odlaganja plastike za jednokratnu upotrebu, a među prioritetnim srednjoročnim ekološkim ciljevima kompanije Sony (Ekološki prihvatljivo postupanje 2025) nalazi se smanjenje upotrebe plastike u materijalima za ambalažu. Svest o životnoj sredini već duže vreme predstavlja jednu od dizajnerskih tema ambalaže Xperia uređaja. Trudimo se da eliminišemo ili zamenimo plastične materijale za ambalažu Xperia uređaja, ali da zadržimo potreban kvalitet. Na primer, kod modela iz 2019, zamenili smo ambalažu od livene plastike ambalažom od livene pulpe i prestali da koristimo plastiku za ambalažu, s tim što smo zadržali doživljaj pri raspakivanju. Mi smo Mobile Communications Business Group i radimo na tome da u potpunosti eliminišemo preostale plastične materijale za ambalažu u narednih par godina.