Funkcije

Slika – AKA-WM1 traka za nošenje na ručnom zglobu za Action Cam

Snimajte iz zgloba

Ronite sa maskom na grebenu? Deljete padine? Postignite jedinstvenu perspektivu pomoću dodatka za nošenje na ručnom zglobu za Action Cam. Osnova se rotira za 360 stepeni i fiksira u nekom od 16 unapred izabranih položaja kako biste mogli da odaberete ugao za snimanje akcije.

Slika – AKA-WM1 traka za nošenje na ručnom zglobu za Action Cam

Udobno nošenje

Izdržljiva, lagana traka udobno se obmotava oko ručnog zgloba. Kamera stoji bezbedno i udobno, za odlične snimke svaki put.