Najava novog televizora BRAVIA za 2024. godinu. Najava novog televizora BRAVIA za 2024. godinu.

Doživljaj bioskopa u vašem domu    

Najava novog televizora BRAVIA za 2024. godinu.
Uz BRAVIA TV, svaka scena je održiva

Uz BRAVIA TV, svaka scena je održiva

Detalj o temi
Sony proizvodnja uz pomoć materijala SORPLAS™

Sony proizvodnja uz pomoć materijala SORPLAS™

Više o SORPLAS ekološkim karakteristikama
ZV-1F – predstavlja našu viziju životne sredine

ZV-1F – predstavlja našu viziju životne sredine

Detalj o temi
Sveobuhvatna briga o životnoj sredini

Sveobuhvatna briga o životnoj sredini

Ekološke karakteristike slušalica
Sony Original Blended Material

Sony Original Blended Material

Detalj o Sony Original Blended Material-u
Novi srednjoročni Sony ciljevi o životnoj sredini

Novi srednjoročni Sony ciljevi o životnoj sredini

Detalj o GM2025